ARCTICPEAK

~ LA8OKA Martin ~

Anmeldelse av scanneren
UNIDEN UBC92XLT

Denne anmeldelsen ble siste gang oppdatert 13.05.17  
av Martin Storli.

UNIDEN UBC92XLT er de siste scannerene fra UNIDEN. Den en av de minste scannerene fra UNIDEN, men den er omtrent dobbelt så stor som konkurrerende modeller,for eksempel ICOM IC-R5, Maycom AR-108 og YAESU VR-120D. Den er litt mer avansert enn Maycom AR-108, men den er langt fra så avansert som ICOM IC-R5 og YAESU VR-120D.

 

Hva får man:

Med UNIDEN UBC92XLT får man en liten pisk antenne. Man får også et belte klips av plast, to NiMH batterier og en strømforsyning/lader. Og selvsagt en bruksanvisning.

 

Bruksanvisning:

Bruksanvisningen til UNIDEN UBC92XLT er lettfattelig og tydelig beregnet på nybegynnere. Det er mange lengre forklaringer som forklarer de forskjellige prinsippene for de forskjellige metodene å scanne på. Bruksanvisningen er på engelsk, men dette er trolig ikke så stort problem nå i dag hvor de aller fleste kan engelsk. Er man i tvil vil en god teknisk ordbok kunne hjelpe de fleste.

 

Betjening:

Med en så enkel scanner sier det seg selv at betjeningen nødvendigvis også blir ganske enkel.

 

Hvordan ble UNIDEN UBC92XLT testet?

UNIDEN UBC92XLT ble sammenlignet med andre radioer jeg har for VHF og UHF båndene. Dette ble gjort i den hensikt å opprette en slags felles referanse, og for at det skulle bli lettere å avsløre mottakerens styrker og svakheter. Jeg har ikke hatt anledning til å utføre noen kontrollerte tester med kalibrerte måleinstrumenter, men har kun brukt mine ører som måleinstrumenter. Testen skulle derfor være tilpasset de praktiske forhold så vidt mulig, men selvsagt med de begrensninger som dette medfører. UNIDEN UBC92XLT ble testet med den medfølgende piskantennen, andre piskantenner, teleskop antenner og diverse utendørsantenner.

 

Tilkoblinger:

UNIDEN UBC92XLT har følgende tilkoblinger:

 

Lyd:

Lyden på UNIDEN UBC92XLT sin interne høytaler er helt OK. Man har mer nok lydstyrke, selv til å lytte på mottakeren i en støyete gate, man kan skrue rimelig høyt opp før lyden i høytaleren begynner å bli skurrete. For å få mer fylde i lyden kan man koble til en ekstern høytaler. Dette gjorde jeg og fikk en rimelig god lyd. Man bør nok se an høytaleren, jeg tror ikke UNIDEN UBC92XLT kan drive alle høytalere. Selv brukte jeg en KENWOOD SP-430, dette er en høytaler som er beregnet på å brukes sammen med KENWOOD's HF-transceivere.

 

Frekvensområde og modulasjonsformer:

UNIDEN UBC92XLT kan motta følgende frekvensområder:

Følsomhet:

UNIDEN UBC92XLT har en grei følsomhet. De fleste kjøperne av UNIDEN UBC92XLT vil ha svært lite å utsette på følsomheten til denne radiomottakeren.

 

Selektivitet:

Selektiviteten på UNIDEN UBC92XLT er ikke særlig imponerende, men den er med på å redde scanneren fra en annen av dens skavanker, slik at den ikke er helt ubrukelig her til lands, jeg kommer tilbake til dette.

 

Tuning:

Man kan ikke manuelt stille inn UNIDEN UBC92XLT til noen frekvens, i likhet med de fleste andre UNIDEN scannere, har nemlig heller ikke UNIDEN UBC92XLT noen VFO*. For meg er dette et stort savn, da man av og til ønsker å justere frekvensen manuelt. Det blir fort veldig tungvint å skulle taste inn frekvensen hele tiden bare man ønsker å gjøre en liten justering. Man kan åpne squelchen* og manuelt trykke scanneren opp eller ned i frekvens, men man oppdager fort at dette medfører at mottakeren står i scan, og dersom man glemmer seg og setter på squelch, så raser scanneren av gårde før man har fått notert frekvensen. UNIDEN UBC92XLT er derfor veldig upraktisk når man ønsker å utforske nye frekvensområder.

*VFO = Variabel Frekvens Oscillator: Manuell innstilling av frekvens.
*Squelch = Brussperre: Sperrer for uønsket brus når det ikke er radiosamband på frekvensen.

 

Minne og programmering:

På UNIDEN UBC92XLT har man 200 minneplasser, dette er tilstrekkelig for de aller fleste. Det er en enkel og grei sak å programmere UNIDEN UBC92XLT med de frekvensene man ønsker. De fleste vil ikke ha noen problemer med å programmere denne.

UNIDEN UBC92XLT kan dessverre ikke programmeres fra PC.

 

Søke og scanner hastighet:

Først et par definisjoner:

Med søking mener jeg når mottakeren søker opp eller ned i frekvens til den finner en stasjon.

Med scanning mener jeg når mottakeren søker på frekvenser som er lagret i minnet.

Mange scanner entusiaster er fanatisk opptatte av hvor mange kanaler scanneren kan søke over per sekund. Dessverre er de ofte ikke klar over at en av de viktigste faktorene for at en scannende radiomottaker skal være hurtig og plukke opp stasjoner er at inngangskretsløpene kan følge med. På mange scannere med høye scanning hastigheter kan ikke inngangskretsløpene følge med CPU'en og dette resulterer i at mottakeren blir mindre følsom enn hva den er når mottakeren er innstilt til en fast frekvens. UNIDEN oppgir at UNIDEN UBC92XLT skal scanne på minnene med 50 kanaler i sekundet og at den skal søke over frekvensene med 60 kanaler i sekundet. Jeg utførte en rekke tester, men klarte aldri å åpna hastighetene som UNIDEN oppgir.

Jeg målte følgende hastigheter på UNIDEN UBC92XLT:

Radio: Scanning
av minne:
Søking
på frekvens:
UNIDEN UBC92XLT:     ca. 35 ch/sek    ca. 45 ch/sek

UNIDEN oppgir at UNIDEN UBC92XLT skal ha en såkaldt "Hyper Search" på hele 180 kanaler per sekund. Etter å ha spurt meg for i diverse internettfora, og spurt UNIDEN (uten å ha fått svar!) var det absolutt ingen som klarte å forklare med hva slags funksjon dette var, eller hvordan man eventuelt fikk satt den på.

Konklusjon:

UNIDEN UBC92XLT er en helt grei scanner, den er enkel og grei i bruk, men dessverre mangler den mange av de avanserte funksjonene som den amerikanske utgaven UNIDEN BC92XLT har. Størrelsen på UNIDEN UBC92XLT er svært fordelaktig i forhold til de andre "mursteinene" vi har vendt oss til fra UNIDEN, men UNIDEN har fremdeles et godt stykke igjen før de når ned på de små hendige modellene fra ALINCO, ICOM, MAYCOM og YAESU.

Den største skavanken med UNIDEN UBC92XLT er at man ikke selv kan velge hvilke frekvenssteg man skal scanne med, man er låst til de frekvensstegene som UNIDEN har programmert inn i scanneren. Det burde ikke være noe stort problem for UNIDEN å lage scanneren slik at man selv kan velge frekvenssteg, de har tross alt klart å gjøre dette på flybåndet, der man selv kan velge mellom 12,5 kHz og 8,33 kHz frekvenssteg. Hadde man selv kunnet velge frekvensstegene hadde man sluppet å måtte programmere inn frekvenser som ligger opptil 5 kHz i fra den frekvensen man ønsker å lytte på. Heldigvis er UNIDEN UBC92XLT såpass "smart" at den selv velger nærmeste frekvens når man taster den inn. At man havner 5 kHz vekk fra frekvensen man ønsker å lytte på gjør seg utslag i merkbart dårligere følsomhet på svake stasjoner, på sterke lokale stasjoner vil man ikke merke noe som helst. At UNIDEN UBC92XLT har så dårlig selectivitet redder scanneren fra å være helt ubrukbar p.g.a. dette. Fordi mellomfrekvensfilteret er så bredt er dempningen av frekvenser 5 kHz vekk fra frekvensen mottakeren er stilt inn på minimal. Svært mange lyttere vil aldri merke noe til at man havner 5 kHz vekk fra frekvensen, men noen mer avanserte brukere bør vurdere en annen mottaker.

Jeg er ganske sikker på at mange nye scannerentusiaster vil bli godt fornøyd med UNIDEN UBC92XLT.

Helt til slutt: En stor takk til DittValg.no som lot meg få låne en av deres UNIDEN UBC92XLT, uten DittValg.no's velvilje hadde ikke denne testen vært mulig.

Jeg har testet UNIDEN UBC92XLT uavhengig av DittValg.no og UNIDEN INC. Jeg har ingen økonomiske interesser i noen av selskapene og har heller ikke mottatt betaling av noen form for å gjøre denne testen, eller for å gi UNIDEN UBC92XLT positiv eller negativ omtale.

 

UNIDEN UBC92XLT
ble anmeldt av:

 Martin Storli

LA8OKA

arcticpeak@yahoo.no

Har du noen spørsmål eller kommentarer er det bare å sende en E-mail.

Du kan også ta en kikk på min hjemmeside: 

ARCTICPEAK 

Der kommer det hele tiden mer stoff om radio og antenner.

Linker:

DittValg.no
Forretningen som var så hyggelig å låne meg UNIDEN UBC92XLT sånn at jeg kunne gjøre denne testen!
http://www.dittvalg.no/