ARCTICPEAK

~ LA8OKA Martin ~

 

Anmeldelse av mini scanneren
YAESU VR-120D

 

Denne anmeldelsen ble siste gang oppdatert 13.05.17  
av Martin Storli.

YAESU VR-120D er den siste scanneren fra YAESU, den er en oppgradering av trendsetteren YAESU VR-120, og er helt lik denne, men har blant annet fått flere minner. YAESU VR-120D er like liten som Maycom AR-108 og ICOM IC-R5

 

Hva får man:

Med YAESU VR-120D får man en liten pisk antenne, denne er ca. 18 cm. Man får også et belte klips av plast, en håndsnor, og selvsagt en bruksanvisning. Dette er faktisk det hele, ingen batterier eller strømforsyning følger med.

Bruksanvisning:

Bruksanvisningen til YAESU VR-120D er langt fra så god som man skulle ønske, men etter en del finlesing og prøving og feiling så finner man ut av de forskjellige funksjonene. Det er virkelig synd at YAESU ikke har brukt mer tid på bruksanvisningen, VR-120D har en mengde funksjoner og det tar litt tid før man har full kontroll med alle disse.

 

Betjening:

Betjeningen av YAESU VR-120D er litt knotete, dette skyldes selvsagt at den har veldig få knapper, men også det faktum at knappene må trykkes litt ekstra hardt, og at knappene ikke har en helt klart definert stopp. Dette gjør at man særlig i begynnelsen ender opp med å måtte trykke på knappen flere ganger før det skjer noe. Det er en vane sak, så når man har vendt seg til dette går det stort sett greit. Et stort pluss med YAESU VR-120D er at den har egne knapper for volum og squelch på toppen av apparatet. Disse er plassert mellom antenne inngangen og multifunksjonsknappen.

 

Fronten på YAESU VR-120D.

 

Toppen på YAESU VR-120D

 

Hvordan ble YAESU VR-120D testet?

YAESU VR-120D ble sammenlignet med andre radioer jeg har for LF, MF, HF, VHF og UHF båndene. Dette ble gjort i den hensikt å opprette en slags felles referanse, og for at det skulle bli lettere å avsløre mottakerens styrker og svakheter. Jeg har ikke hatt anledning til å utføre noen kontrollerte tester med kalibrerte måleinstrumenter, men har kun brukt mine ører som måleinstrumenter. Testen skulle derfor være tilpasset de praktiske forhold så vidt mulig, men selvsagt med de begrensninger som dette medfører. YAESU VR-120D ble testet med den medfølgende piskantennen, andre piskantenner, teleskop antenner og diverse utendørsantenner.

 

Tilkoblinger:

YAESU VR-120D har følgende tilkoblinger:

 

Lyd:

Lyden på YAESU VR-120D er OK, men heller ikke noe mer. Når man skrur opp volumet litt ekstra så begynner det fort å skurre og skingre i lyden, men med en ekstern høytaler gikk det bedre. Man bør nok se an høytaleren, jeg tror ikke YAESU VR-120D kan drive alle høytalere. Selv brukte jeg en KENWOOD SP-430, dette er en høytaler som er beregnet på å brukes sammen med KENWOOD's HF- transceivere.

 

Frekvensområde og modulasjonsformer:

YAESU VR-120D kan motta er fra 100 kHz til 1299,995 MHz. Man kan velge mellom AM (Amplitude modulasjon), FM (Frekvens modulasjon) og WFM (Bred frekvens modulasjon). WFM blir brukt av kringkastningsstasjoner som NRK P1,P2, P3 og P4 Radio Hele Norge, WFM blir også brukt til å sende ut lyden på fjernsynet. AM blir brukt av kringkastningsstasjoner på lang-, mellom- og kortbølge og av fly på VHF. FM blir brukt av de fleste andre stasjoner på VHF og UHF. FM blir ofte kalt NFM (Smal frekvens modulasjon) i mange sammenhenger.

 

Følsomhet:

YAESU VR-120D er veldig følsom, sammenlignet med ICOM IC-R5 så er den en smule mindre følsom på VHF/UHF, men mye mer følsom på HF. Med den originale piskantennen kunne jeg sitte hjemme i stuen eller på jobben og lytte til de store internasjonale kringkastningsstasjonene uten problemer.

Heller ikke på YAESU VR-120D var følsomheten på mellombølge med den innebygde ferritantennen noe særlig imponerende, denne antennen har kun nytte verdi dersom man ønsker å lytte på sterke lokale mellombølge stasjoner. I Norge er dette stort sett en gimmick, men i USA og nedover i Europa kan det være svært nyttig med en mulighet for å lytte på de lokale mellombølge stasjonene.

 

Overstyring:

Jeg opplevde ikke at YAESU VR-120D ble overstyrt på VHF/UHF. Når jeg satte på mine store antenner for HF, ble YAESU VR-120 fullstendig overstyrt, dette er heller ikke merkelig, når man gjør dette så ber man jo faktisk om bråk, og det var akkurat det jeg fikk. YAESU VR-120D er ikke bygget for å motstå de store signal styrkene som kommer fra store HF antenner.

Støy og interferens:

Også YAESU VR-120D tåler av lokal støy svært godt når man benytter utendørs antenner og god koaksialkabel. Benytter man den medfølgende piskantennen, vil man bli forstyrret av lokal støy. Dette kan ikke YAESU VR-120D gjøre noe med da det kommer inn via antenneinngangen, eneste kur er å benytte en utendørs antenne.

 

Selektivitet:

Selektiviteten på YAESU VR-120D er god nok for bruk på VHF og UHF, men på HF blir selektiviteten for dårlig. Har man to sterke stasjoner som ligger 5 kHz fra hverandre mottar man begge. Dette er ikke alarmerende, siden YAESU VR-120D ikke er beregnet for bruk på HF. HF dekning på bredbåndsscannere som YAESU VR-120D er noe fabrikantene slenger med fordi det ikke koster noe ekstra. Siden YAESU VR-120D er så følsom på HF, kan dette være et problem, men når man benytter den medfølgende piskantennen og kun lytter til de sterkeste stasjonene på HF får man overraskende gode resultater på tross av den dårlige selektiviteten.

Tuning:

Tuning på YAESU VR-120D er akkurat det samme som på ICOM IC-R5, i begynnelsen kan det være litt tungvint å stille inn ICOM IC-R5 og YAESU VR-120D til riktig frekvens, fordi man først må holde inne "FUNC" knappen og dreie knappen på toppen til man har riktig "MHz", så dreier man knappen på toppen til riktig frekvens. Men etter å ha gjort dette noen ganger, venner man seg hurtig til denne måten å stille inn radioen på. I praksis er det ikke særlig ofte man vil gjøre dette, da man jo vil programmere inn de aktuelle frekvensene i minnet. Å skifte tuning step på YAESU VR-120D er litt for tungvint etter min mening fordi man er nødt til å gå inn i menyen, skifte til ønsket tuning step i riktig meny, lagre dette og så gå ut igjen fra menyen.

På YAESU VR-120D kan man velge følgende frekvensstep:

5/6.25/9/10/12.5/15/20/25/30/50/100 kHz

Jeg syns det er synd at YAESU ikke har inkludert 8,333 KHz tuning step. Dette er likevel ingen krise siden 8,333 KHz kanalseparasjon kun brukes av fly som flyr høyere enn 27 000 fot i europeisk luftrom.

Minne og programmering:

YAESU VR-120D har 640 programmerbare minner, i tillegg har man 8 programmerbare band segmenter for programmerbare frekvenssøk.

I tillegg til minnene nevnt ovenfor har YAESU VR-120D 21 minner i hva YAESU kaller Smart Search Memory Bank. Dette er en funksjon som scanner gjennom et gitt frekvensområde og lagrer de frekvensene med aktivitet på.

Man kan lage navnlegge minnekanalene med inntil 6 tegn.

YAESU VR-120D kan programmeres fra PC, men dette fikk jeg ikke anledning til å prøve. Man kan også kopiere minnene fra en YAESU VR-120D til en annen YAESU VR-120D ved hjelp av en kabel, dette kan være nyttig dersom man er flere kamerater som går sammen om å kjøpe flere mottakere.

 

Søke og scanner hastighet:

Først et par definisjoner:

Med søking mener jeg når mottakeren søker opp eller ned i frekvens til den finner en stasjon.

Med scanning mener jeg når mottakeren søker på frekvenser som er lagret i minnet.

Mange scanner entusiaster er fanatisk opptatte av hvor mange kanaler scanneren kan søke over per sekund. Dessverre er de ofte ikke klar over at en av de viktigste faktorene for at en scannende radiomottaker skal være hurtig er at inngangskretsløpene kan følge med. På mange scannere med høye scanning hastigheter kan ikke inngangskretsløpene følge med CPU'en og dette resulterer i at mottakeren blir mindre følsom enn hva den er når mottakeren er innstilt til en fast frekvens.

Radio   Scanning av minne: Søking på frekvens:
YAESU VR-120D:     ca. 24 ch/sek    ca. 23 ch/sek

Konklusjon:

Det er helt umulig å komme til en fornuftig konklusjon med YAESU VR-120D uten også å nevne ICOM IC-R5. YAESU VR-120D og ICOM IC-R5 er veldig like både i størrelse og i frekvensområde. YAESU VR-120D er mye bedre enn ICOM IC-R5 på HF, eller stiller de nokså likt. Den store forskjellen mellom YAESU VR-120D og ICOM IC-R5 ligger i funksjonene på disse mottakerne, begge har en stor mengde funksjoner, men funksjonene er av litt forskjellig karakter, f.eks. så har ICOM IC-R5 innebygd CTCSS, men det har ikke YAESU VR-120D. Til gjengjeld har YAESU VR-120D en smart frekvensteller, og på tross av min skepsis til denne funksjonen, så viste det seg at dette virket! Denne telleren, eller "Channel Counter" som YAESU kaller den er langsom, men viser frekvensen på sendere i nærheten, forutsatt at de er nær nok og at de sender lenge nok og at brukeren har programmert YAESU VR-120D til å søke i riktig frekvensområde. Man kan programmere YAESU VR-120D til å søke i området ± 5 / ± 10 / ± 50 / ± 100 MHz fra frekvensen vist på displayet.

For å få en fullstendig oversikt over alle funksjonene til YAESU VR-120D og ICOM IC-R5 anbefaler jeg at dere kikker på produsentenes hjemmesider. Linker til disse sidene finnes nederst på denne siden (YAESU) og nederst på siden (ICOM) til ICOM IC-R5.

Skulle jeg velge mellom YAESU VR-120D og ICOM IC-R5 ville jeg velge ICOM IC-R5, grunnen til dette er blant annet at ICOM IC-R5 er billigere og det følger med både batterier og strømforsyning til når man kjøper denne mottakeren. I tillegg syns jeg at ICOM IC-R5 var enklere å bruke og bruksanvisningen var mye bedre!

Helt til slutt: En stor takk til PERMO ELECTRONICS A/S (Tlf: 69 39 73 11) i Fredrikstad som lot meg få låne en av deres YAESU VR-120D, uten Permo's velvilje hadde ikke denne testen vært mulig.

Jeg har testet YAESU VR-120D uavhengig av Permo Electronics A/S og Vertex Standard Co. LTD. Jeg har ingen økonomiske interreser i noen av selskapene og har heller ikke mottatt betaling av noen form for å gjøre denne testen, eller for å gi YAESU VR-120D positiv eller negativ omtale.

 

YAESU VR-120D
ble anmeldt av:

 

Martin Storli

LA8OKA

arcticpeak@yahoo.no

Har du noen spørsmål eller kommentarer er det bare å sende en E-mail.

Du kan også ta en kikk på min hjemmeside: 

ARCTICPEAK 

Der kommer det hele tiden mer stoff om radio og antenner.

Denne testen kan også ses på Norges beste scannnerside:

 SCANNERNYTT (Den ORIGINALE!)

Tekniske spesifikasjoner YAESU VR-120D:

Frequency Range: 100 kHz ~ 1299.995 MHz
Receiving Mode: AM/FM/WFM
Circuit Type: Triple Super-heterodyne
Memory Channels: 640 Channels
Memory Bank: 10 Banks (@ 64 Channels)
Antenna Impedance: 50-ohm unbalanced, BNC receptacle
Intermediate Frequencies: 248.45 MHz, 15 MHz, 450 kHz
Sensitivity (Typical):

200kHz ~ 5 MHz: AM 3.5 dBµ (1.5 µV)
5 ~ 160 MHz: AM -4.4 dBµ (0.6 µV)
FM -10.4 dBµ (0.3 µV)
WFM -1.0 dBµ (0.9 µV)
160 ~ 370 MHz: AM -4.4 dBµ (0.6 µV)
FM -10.4 dBµ (0.3 µV)
WFM -4.4 dBµ (0.6 µV)
370 ~ 520 MHz: FM -10.4 dBµ (0.3 µV)
WFM 0 dBµ (1.0 µV)
520 ~ 1300 MHz:  FM -3.0 dBµ (0.7 µV)
WFM 9.5 dBµ (3.0 µV)

Selectivity:
WFM: 200 kHz/-6 dB
AM/FM: 16 kHz/-6 dB
Conducted Spurious Emission: Less than -54 dBm
Supply Voltage: 2.2 ~ 3.5 V DC; Internal Battery (Nominal: 3.0 V DC)
5.5 ~ 10.0 V DC (EXT DC)
Current Consumption: 
Approx. 95 mA (Receive, AF Output 50 mW, 8-ohm)
Approx. 15 mA (Standby, Saver 1:4 on)
Approx. 55 mA (Standby, Saver off)
Operating Temp.: -10 °C ~ +50 °C
AF Output: Approx. 80 mW (8-ohm)
Case Size: 85 x 59 x 26 mm (H x W x D) w/o knob
Weight: Approx: 195 g w/battery & antenna

Linker:

YAESU VR-120D's hjemmeside. http://www.yaesu.com/amateur/
vr120d.html
Brosjyren til YAESU VR-120D http://www.yaesu.com/amateur/
pdf/brochures/vr-120dusa.pdf
Manualen til YAESU VR-120D http://www.yaesu.com/amateur/
pdf/manuals/vr_120d.pdf
PERMO ELECTRONICS A/S
Forretningen som var så hyggelig å låne meg YAESU VR-120D sånn at jeg kunne gjøre denne testen!
http://www.permo.no

Telefon: 6939 7311