ARCTICPEAK

~ LA8OKA Martin ~

Anmeldelse av mini scanneren
ICOM IC-R5

Denne anmeldelsen ble siste gang oppdatert 13.05.17  
av Martin Storli.

ICOM IC-R5 er den siste scanneren fra ICOM, den er avløseren til den veldig populære IC-R2, og ligner også mye på denne. ICOM IC-R5 er like liten som Maycom AR-108 og YAESU VR-120D, men er vesentlig mer avansert og har et betydelig større frekvensområde og mange flere minner, derfor koster da også ICOM IC-R5 noe mer enn Maycom AR-108.

 

Hva får man:

Med ICOM IC-R5 får man en liten pisk antenne, denne er ca. 18 cm. Man får også et belte klips av plast, en håndsnor, to NiCd batterier og en strømforsyning/lader. Og selvsagt en bruksanvisning.

 

Bruksanvisning:

Bruksanvisningen til ICOM IC-R5 er den beste jeg noensinne har sett, virkelig et eksempel til etterfølgelse!! Til hver forklaring er det et bilde av mottakeren med piler til de knappene som blir brukt og et eller flere bilder av det tilhørende displayet. Bruksanvisningen er på engelsk, men dette er trolig ikke så stort problem nå i dag hvor de aller fleste kan engelsk. Er man i tvil vil en god teknisk ordbok kunne hjelpe de fleste.

En smart ting ICOM har gjort, og som jeg aldri før har sett i forbindelse med scannere er en såkalt "Pocket Guide", dette er en slipp av en side som man kan klippe av, laminere med kontakt papir, brette til, og vips så har man en liten bruksanvisning med alle de viktigste funksjonene på størrelse med et kredittkort. Denne minibruksanvisningen får lett plass i en hvilket som helst lommebok. Virkelig genialt, spør dere meg!

 

Betjening:

Med så mange funksjoner, og kun ni knapper blir det naturlig nok litt krøkkete å betjene ICOM IC-R5, men etter å ha brukt mottakeren noen få timer lærer man mottakeren å kjenne. Etter hvert blir knappesekvensene man må trykke for de funksjonene man bruker mest helt logiske. For de funksjonene man ikke bruker så ofte finnes det en meny, denne menyen kan oppstilles på to måter, en enkel meny for de hyppigste funksjonene, eller en avansert meny hvor man har tilgang til alle funksjonene. Personlig synes jeg at bruken av menyer gjør betjeningen av radioer lettere, men jeg vet det er mange som ikke liker bruken av menyer. Alt i alt syntes jeg at ICOM IC-R5 var enkel og grei i bruk.

 

Hvordan ble ICOM IC-R5 testet?

ICOM IC-R5 ble sammenlignet med andre radioer jeg har for LF, MF, HF, VHF og UHF båndene. Dette ble gjort i den hensikt å opprette en slags felles referanse, og for at det skulle bli lettere å avsløre mottakerens styrker og svakheter. Jeg har ikke hatt anledning til å utføre noen kontrollerte tester med kalibrerte måleinstrumenter, men har kun brukt mine ører som måleinstrumenter. Testen skulle derfor være tilpasset de praktiske forhold så vidt mulig, men selvsagt med de begrensninger som dette medfører. ICOM IC-R5 ble testet med den medfølgende piskantennen, den innebygde ferritantennen, andre piskantenner, teleskop antenner og diverse utendørsantenner.

 

Tilkoblinger:

ICOM IC-R5 har følgende tilkoblinger:

 

Lyd:

Lyden på ICOM IC-R5 sin interne høytaler er helt OK, men imponerer neppe i Hi-Fi Klubben, men det er nok heller ingen som forventer. Man har mer nok lydstyrke, selv til å lytte på mottakeren i en støyete gate, man kan skrue rimelig høyt opp før lyden i høytaleren begynner å bli skurrete. For å få mer fylde i lyden kan man koble til en ekstern høytaler. Dette gjorde jeg og fikk en rimelig god lyd. Man bør nok se an høytaleren, jeg tror ikke ICOM IC-R5 kan drive alle høytalere. Selv brukte jeg en KENWOOD SP-430, dette er en høytaler som er beregnet på å brukes sammen med KENWOOD's HF-transceivere.

 

Frekvensområde og modulasjonsformer:

ICOM IC-R5 kan motta fra 150 kHz til 1309,995 MHz. Man kan velge mellom AM (Amplitude modulasjon), FM (Frekvens modulasjon) og WFM (Bred frekvens modulasjon). WFM blir brukt av kringkastningsstasjoner som NRK P1,P2, P3 og P4 Radio Hele Norge, WFM blir også brukt til å sende ut lyden på fjernsynet. AM blir brukt av kringkastningsstasjoner på lang-, mellom- og kortbølge og av fly på VHF. FM blir brukt av de fleste andre stasjoner på VHF og UHF. FM blir ofte kalt NFM (Smal frekvens modulasjon) i mange sammenhenger.


Bilde fra værsatellitten NOAA-12 mottatt med ICOM-IC-R5 den 16 februar 2003 klokken 15:22.
ICOM IC-R5 var innstilt til 137,620 MHz,  NFM og ca. medium lydstyrke.
Den lyse stripen nederst i bildet skyldes at jeg justerte lydstyrken.
Har du lyst til å lese mer om hvordan man mottar værsatellitter kan du lese her.

 

Følsomhet:

ICOM IC-R5 er svært følsom. Når jeg brukte eksterne antenner beregnet for de aktuelle frekvensområdene, hadde jeg ingen problemer med å høre svenske radioamatører på radioamatørenes 2 M bånd og satellitter på VHF og UHF fra mitt hjem i Asker. Ovenfor kan dere se et utsnitt fra et bilde mottatt fra den amerikanske værsatellitten NOAA-17 med ICOM-IC-R5, selve bildet er støyfritt, noe man må si er bra. I den venstre kanten kan man se noe støy, dette skyldes problemer med båndbredden og har ikke noe å gjøre med følsomheten til ICOM IC-R5.

Følsomheten på mellombølge med den innebygde ferritantennen var ikke noe særlig imponerende, denne antennen har kun nytteverdi dersom man ønsker å lytte på sterke lokale mellombølge stasjoner. I Norge er dette stort sett en gimmick, men i USA og nedover i Europa kan det være svært nyttig med en mulighet for å lytte på de lokale mellombølgestasjonene.

 

Overstyring:

Det ble etter hvert klart at man skal være litt forsiktig i valg av antenner med ICOM IC-R5 da den lett kan bli overstyrt. Den lokale 2 M repeateren og min 3 bånds HOTLINE HL-B6111N var ingen god kombinasjon, IC-R5 ble overstyrt, sånn at man kunne høre repeateren på frekvensintervallene 125 og 250 kHz ovenfor og nedenfor repeaterens sendefrekvens (145,600 MHz). Dette skjedde bare på denne repeateren, og kun med den eksterne antennen. Denne antennen har en høy forsterkning, som også er med på å forverre situasjonen. ICOM IC-R5 har en innebygd attenuator, ved bruk av denne forsvant problemene med overstyring.

Med store HF-antenner ble ICOM IC-R5 også overstyrt, dette er ikke annet enn hva man kan forvente, og er ingen grunn til bekymring.

Bor man i by, eller andre steder i nærheten av radiosendere og ønsker å forbedre mottaket, anbefaler jeg at man benytter antenner med lav forsterkning, med ICOM IC-R5's høye følsomhet vil man få et godt resultat på denne måten.

HOTLINE HL-B6111N er en vertikal antenne for radioamatørenes 2 m, 70 cm og 23 cm bånd med henholdsvis 4,5 dB, 8,3 dB og 11,7 dB forsterkning på disse båndene. Antennen fungerer veldig godt for bruk som en scanner antenne, da den er veldig bredbåndet på mottak.

 

Støy og interferens:

ICOM IC-R5 blir ikke påvirket av lokal støy når man benytter utendørs antenner og god koaksialkabel. Benytter man den medfølgende piskantennen, vil man bli forstyrret av lokal støy. Dette kan ikke ICOM IC-R5 gjøre noe med da det kommer inn via antenneinngangen, eneste kur er å benytte en utendørs antenne.

 

Selektivitet:

Selektiviteten på ICOM IC-R5 er god nok for bruk på VHF og UHF, men på HF blir selektiviteten for dårlig. Har man to sterke stasjoner som ligger 5 kHz fra hverandre mottar man begge. Dette er ikke alarmerende, siden ICOM IC-R5 ikke er beregnet for bruk på HF. HF dekning på bredbåndsscannere som ICOM IC-R5 er noe fabrikantene slenger med fordi det ikke koster noe ekstra.

 

Tuning:

I begynnelsen syntes jeg at det var litt tungvint å stille inn ICOM IC-R5 til riktig frekvens, fordi man først må holde inne "FUNC" knappen og dreie knappen på toppen til man har riktig "MHz", så dreier man knappen på toppen til riktig frekvens. Men etter å ha gjort dette noen ganger, vente jeg meg hurtig til denne måten å stille inn radioen på. I praksis er det ikke særlig ofte man vil gjøre dette, da man jo vil programmere inn de aktuelle frekvensene i minnet.

På ICOM IC-R5 kan man velge følgende frekvens step:

5, 6.25, 8.33*, 9*, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100kHz

*9 kHz kan man kun velge mellom 495 kHz og 1620 kHz
*8,33kHz kan man kun velge mellom 108 og 136 MHz

 

Minne og programmering:

På ICOM IC-R5 har man nok av minner, det er ikke stort mer å si om den saken, man har hele 1250 minner tilgjengelig. Av disse har man 1000 vanlige minner, og hele 50 såkalte scan edges. Scan edges er kantene til programmerbare scanne program, sånn at man for eksempel kan programmere inn frekvensen 145,600 MHz som en kant og 145,7875 MHz som en annen kant, så kan man sette ICOM IC-R5 til å søke over dette frekvensområdet. Når man kan programmere 50 kant frekvenser i minnet så gir dette 25 frekvensområder man kan søke igjennom. Man kan programmere ICOM IC-R5 sånn at man kan kombinere flere frekvensområder. 
I tillegg til minnene som er nevnt ovenfor har IC-R5 200 såkalte auto memory write minner, disse minnene blir brukt når man setter IC-R5 til å lagre de frekvensene den stopper på under søking automatisk. Dette kan være svært nyttig når man prøver å finne en ukjent frekvens, men ikke har tid til å sitte å se på scanneren hele tiden.

Man kan lage navnlegge minnekanalene med inntil 6 tegn.

ICOM IC-R5 kan programmeres fra PC, men dette fikk jeg ikke anledning til å prøve. Man kan også kopiere minnene fra en ICOM IC-R5 til en annen ICOM IC-R5 ved hjelp av en kabel, dette kan være nyttig dersom man er flere kamerater som går sammen om å kjøpe flere mottakere.

 

Søke og scanner hastighet:

Først et par definisjoner:

Med søking mener jeg når mottakeren søker opp eller ned i frekvens til den finner en stasjon.

Med scanning mener jeg når mottakeren søker på frekvenser som er lagret i minnet.

Mange scanner entusiaster er fanatisk opptatte av hvor mange kanaler scanneren kan søke over per sekund. Dessverre er de ofte ikke klar over at en av de viktigste faktorene for at en scannende radiomottaker skal være hurtig og plukke opp stasjoner er at inngangskretsløpene kan følge med. På mange scannere med høye scanning hastigheter kan ikke inngangskretsløpene følge med CPU'en og dette resulterer i at mottakeren blir mindre følsom enn hva den er når mottakeren er innstilt til en fast frekvens. ICOM har vært klar over denne problematikken lenge, derfor har ICOM sine scannere aldri vært blant de hurtigste, men som kjent er ICOM sine scannere likevel svært populære, det er nok ikke helt tilfeldig.

Jeg målte følgende hastigheter på ICOM IC-R5:

Radio Scanning
av minne:
Søking
på frekvens:
ICOM IC-R5:     ca. 25 ch/sek    ca. 25 ch/sek

 

Konklusjon:

Jeg ble meget godt fornøyd  med ICOM IC-R5 og hadde ikke lyst til å levere den tilbake. Mottakeren er veldig følsom, og har en mengde funksjoner som det vil ta alt for lang tid å ramse opp. Verdt å nevne er blant annet muligheten for å sette dupleks skift, sånn at man ved et enkelt håndgrep kan skifte til innfrekvensen på en repeater. I Danmark vil man nok sette pris på at ICOM IC-R5 har innebygd CTCSS tone squelch, i Norge brukes dette lite. For de som er interessert i å få et overblikk over alle funksjonene anbefaler jeg at man tar en kikk på ICOM's hjemmeside, linken står nederst på siden.

ICOM IC-R5 er sannsynligvis den beste mini-scanneren på markedet, den har alle funksjonene man trenger og er enkel å programmere til brukerens individuelle behov. ICOM IC-R5 presterer godt, selvsagt vil det alltid være mottakere på markedet som presterer bedre, men disse vil også være større eller dyrere.

Putt den i brystlomma, legg den i jakkelomma, fest den i beltet, ICOM IC-R5 er en scanner du skal ta meg deg!

Husk å les testen av YAESU VR-120D også.

Helt til slutt: En stor takk til PERMO ELECTRONICS A/S (Tlf: 69 39 73 11) i Fredrikstad som lot meg få låne en av deres ICOM IC-R5, uten Permo's velvilje hadde ikke denne testen vært mulig.

Jeg har testet ICOM IC-R5 uavhengig av Permo Electronics A/S og ICOM INC. Jeg har ingen økonomiske interesser i noen av selskapene og har heller ikke mottatt betaling av noen form for å gjøre denne testen, eller for å gi ICOM IC-R5 positiv eller negativ omtale.

 

ICOM IC-R5
ble anmeldt av:

 

Martin Storli

LA8OKA

arcticpeak@yahoo.no

Har du noen spørsmål eller kommentarer er det bare å sende en E-mail.

Du kan også ta en kikk på min hjemmeside: 

ARCTICPEAK 

Der kommer det hele tiden mer stoff om radio og antenner.

Denne testen kan også ses på Norges beste scannnerside:

SCANNERNYTT

Tekniske spesifikasjoner ICOM IC-R5:

Frequency coverage: 0.150-1309.995MHz* 
(* Cellular blocked in the U.S.A. version.)
France 0.150-29.995, 50.2-51.2, 87.5-108, 144-146, 430-440, 1240-1300MHz
Mode: AM, FM, WFM
No. of memory channels: 
1250 (1000 regular, 50 scan edges and 200 auto memory write)
Usable temperature range:-10°C to +60°C ; +14°F to +140°F
Tuning steps: 5, 6.25, 8.33*, 9*, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50,100kHz
(* Selectable depending on operating bands.)
Battery requirement: 2 × AA (R6) Ni-Cd or alkaline cells
External power supply: 6.0V DC ±5% (with BC-136A/D, CP-18A/E)
Current drain: Rated audio 170mA
(at 3.0V DC; typical) Standby 100mA
Power save 41mA
Antenna impedance: 50. (SMA)
Dimensions: 58(W)×86(H)×27(D) mm; 29.32(W)×33.8(H)×11.16(D) in
(projections not included)
Weight (approx.): 185g; 6.5oz
Receiver system: Triple conversion superheterodyne
Intermediate frequencies: 1st 266.7MHz, 2nd 19.65MHz, 3rd 450kHz
Sensitivity (except spurious points; typical):

FM (12dB SINAD)
1.625-4.995MHz 0.32µV 
5.000-117.995MHz 0.2µV
118.000-246.995MHz 0.18µV 
247.000-329.995MHz 0.2µV
330.000-469.995MHz 0.18µV 
470.000-999.995MHz 0.28µV
1000.000-1309.995MHz 0.35µV

WFM (12dB SINAD)
76.000-108.000MHz 0.89µV 
175.000-221.995MHz 0.71µV
470.000-770.000MHz 1.0µV

AM (10dB S/N)
0.495-4.995MHz 1.3µV 
5.000-29.995MHz 0.71µV
118.000-136.000MHz 0.56µV 
222.000-246.995MHz 0.56µV
247.000-329.995MHz 0.71µV

Selectivity AM, FM: More than 15kHz/-9dB, Less than 30kHz/-60dB
WFM More than 150kHz/-6dB
AF output power (at 3.0V DC): 100mW typ. at 10% distortion with an 8. load
External SP connector: 3-conductor 3.5 (d) mm (1.8?) /8.

Supplied accessories:
*
depending on version
Ni-Cd cells* AC adapter*  Handstrap Antenna  Belt clip

All stated specifications are subject to change without notice or obligations.

Linker:

ICOM IC-R5's hjemmeside. http://www.icomamerica.com/receivers/
handheld/icr5main.html
Brosjyren til ICOM IC-R5 http://www.icomamerica.com/support/
documents/brochures/ic-r5.pdf
Manualen til ICOM IC-R5 http://www.icom.co.jp/manual/
external/transceivers/IC-R5.pdf
Programvare til ICOM IC-R5 http://www.ic-r5.com/
PERMO ELECTRONICS A/S
Forretningen som var så hyggelig å låne meg ICOM IC-R5 sånn at jeg kunne gjøre denne testen!
http://www.permo.no

Telefon: 6939 7311