ARCTICPEAK

~ LA8OKA Martin ~

 

Anmeldelse av MAYCOM AR-108

Denne anmeldelsen ble siste gang oppdatert 13.05.17 av Martin Storli.
Anmeldelsen vil bli oppdatert kontinuerlig etter hvert som jeg gjør flere erfaringer med denne mottakeren.

 

MAYCOM AR-108 er en av Norges mest solgte scannere, den er elsket av mange og hatet av like mange, det var derfor spennende å ta denne i nærmere øyesyn for å se hva den egentlig var god for.

 

Hva får man:

Esken som MAYCOM AR-108 kommer i er ikke særlig stor, kun på størrelse med et A5 ark, grunnen blir åpenbar når man åpner esken, for MAYCOM AR-108 er ikke større enn en tyvepakning med sigaretter. Inni ligger det en MAYCOM AR-108 mottaker, et belteklips, en håndleddsnor, en pisk antenne og selvsagt en bruksanvisning. 

Det første møtet:

Den første tanken som slo meg når jeg holdt MAYCOM AR-108 i hånden for første gang var: "Jammen, denne er jo ikke noe billig plast junk!" Jeg ble  rett og slett imponert kvaliteten på denne mottakeren, det er tross alt en av de billigste scannerene på markedet. Etter at jeg hadde pakket mottakeren ut og plassert 2 stk. AA batterier i den, slo jeg på mottakeren ved å skru volumknappen med klokken. Enkelt og greit. Men etter litt knappetrykking og prøving ble det likevel åpenbart at her var jeg altså nødt til å ty til bruksanvisningen, likevel. Søren også, hvor la jeg den??

 

Bruksanvisningen:

Bruksanvisningen er på engelsk, og er langt fra den beste jeg har sett, dårlig engelsk og en og annen skrivefeil, sikkert gjort med vilje for spenningens skyld! Noen ganger forvirrer bruksanvisningen mer enn den forklarer! Men den er faktisk ikke sååå gal, men kunne avgjort vært bedre. 
I rettferdighetens navn så skal det nevnes at den faktisk ikke er værre enn på mange andre asiatiske produkter. 

Av en eller annen grunn så står det ikke noe i bruksanvisningen om hvordan man sletter en frekvens fra minnet!! Men til slutt fant jeg en beskrivelse på nettet av hvordan man gjør dette. Muligheten for flere "skjulte" funksjoner gjorde meg litt nysgjerrig, derfor begynte jeg å trykke litt rundt selv også, og fant to nye funksjoner som heller ikke sto i manualen. 

Funksjonene som ikke står i bruksanvisningen har jeg lagt ut på denne siden. (Engelsk)

 

 

Betjening:

Med så få knapper og ikke noe nummerisk tastatur, så sier det seg selv at betjeningen ikke er helt optimal på MAYCOM AR-108, men på tross av dette så jeg syns likevel at betjeningen er enkel og logisk. Det tar ikke særlig lang tid før man har styr på alle de dagligdagse funksjonene. Men som sagt blir man nødt til å ta en kikk i bruksanvisningen før man har alt under kontroll. Knappene er ergonomisk plassert og man kan nå alle knappene (unntatt squelch og volum) med tommelen på venstre hånd. Jeg skulle ønske at MAYCOM hadde byttet om på FUNC og MON knappene. FUNC knappen som er en av de mest brukte, er bitteliten, mens MON knappen som ikke blir bruk så mye, er kjempestor og sitter mer ergonomisk plassert.

Displayet er veldig lite, frekvensen er lett å lese, men de forskjellig symbolene kan nok bli for små og vanskelig å lese for mennesker med dårlig syn. Displayet kan lyses opp ved å trykke på en knapp, dette er veldig nyttig når man bruker mottakeren på steder med dårlig belysning. Lystyrken er passelig, sånn at du verken blir blendet eller har problemer med å se hva som står i displayet.

Programmering av frekvenser tar noe tid, men når man har gjort det noen ganger, så går det mye hurtigere. Man kan lagre 99 frekvenser på hvert bånd. (AIR BAND & VHF BAND) Til sammen 198 frekvenser.

 

Hvordan ble MAYCOM AR-108 prøvd?

MAYCOM AR-108 ble sammenlignet med andre radioer jeg har for VHF båndet. Dette ble gjort i den hensikt å opprette en slags felles referanse, og for at det skulle bli lettere å avsløre mottakerens styrker og svakheter. Jeg har ikke hatt anledning til å utføre noen kontrollerte tester med kalibrerte måleinstrumenter, men har kun brukt mine ører som måleinstrumenter. Testen skulle derfor være tilpasset de praktiske forhold så vidt mulig, men selvsagt med de begrensninger som dette medfører. Jeg benyttet den medfølgende gummipisken, en teleskopantenne, 2 andre pisk antenner og en utendørs ground plane antenne som er avstemt for 145 MHz.

 

Tilkoblinger:

MAYCOM AR-108 har kun to tilkoblinger, en til hodetelefon eller øreplugg og en til ekstern strømforsyning. Hodetelefon utgangen gir kun ut lyd i en kanal, man blir derfor nødt til å benytte et adapter dersom man bruker stereohodetelefoner og ønsker lyd i begge ører. Et sånt adapter er veldig enkelt å lage selv. Den eksterne strømforsyningen skal ha en spenning mellom 7 volt DC og 20 volt DC med pluss lederen i midten av pluggen. Den bør kunne levere en strøm på minst 100 mA. Når man har tilkoblet en ekstern strømforsyning må man huske på å ta ut batteriene dersom man benytter vanlige tørr batterier. Benytter man oppladbare batterier kan disse bare stå i, MAYCOM AR-108 vil lade disse opp med en ladestrøm på ca. 50 mA. Fordi ladestrømmen er så lav tar det veldig lang tid å lade opp batterier i mottakeren.

Lyd:

Lydkvaliteten på MAYCOM AR-108 er god, men det er dessverre litt for lite lydstyrke, dette gjør seg særlig gjeldende når man ønsker å lytte på steder hvor det er noe støy.

 

Frekvensområde og modulasjon:

MAYCOM AR-108 er delt inn i 2 bånd, nemlig et AIR BAND som dekker fra 108.000 MHz til 136.975 MHz i AM og et VHF BAND som dekker fra 136.000 MHz til 180.000 MHz i NFM. Med andre ord så dekker MAYCOM AR-108 de mest aktuelle frekvensene for scanner interesserte i Norge. 

http://www.scannernytt.net kan man laste ned Norges mest komplette frekvensliste for scanner interesserte.

Tilsvarende frekvenslister for Danmark finnes på http://www.dkscan.dk
Tilsvarende frekvenslister for Sverige finnes på http://www.scanner.nu

 

Mottakerens egenskaper:

MAYCOM AR-108 er veldig følsom, og antennen som følger med, virker også til å være godt avstemt for frekvensområdet som mottakeren kan ta inn. Som alltid ellers er det også her en del å hente på å benytte en god utendørs antenne, men når man skal ta med seg MAYCOM AR-108 ut, kan man trykt la original antennen sitte på.

Selektiviteten til MAYCOM AR-108 er helt OK, jeg testet selektiviteten ved å lytte til det lokale flytårnet fra mitt kontor kun ca, 100 meter fra tårnet. Tårnfrekvensen er 119.100 MHz, ved 119.110 MHz kunne jeg så vidt høre tårnet utydelig, men ved 119.1125 MHz kunne jeg ikke høre tårnet mer. Slett ikke verst for en scanner i denne prisklassen.

(Selektivitet er en radiomottakers evne til å blokkere for radiostasjoner som sender på nærliggende frekvenser.)

Jeg har ikke opplevd at min MAYCOM AR-108 er blitt overstyrt, selv om jeg har sett påstander på internett om at den ble overstyrt lett. Tvert imot opplever jeg min MAYCOM AR-108 som meget immun overfor sterke radiosignaler og støy fra computere og andre kilder. Jeg har brukt min MAYCOM AR-108 mye på jobben hvor det er 6 faste VHF sendere og et ukjent antall bærbare og bilmonterte radiosendere, i tillegg har jo selvsagt alle flyene et større antall radiosendere. Alt innenfor en radius på 100 meter. Som om  dette ikke er nok så støyer det lokale datanettverket noe helt enormt! MAYCOM AR-108 taklet alt dette uten tegn til å bli overstyrt.

På MAYCOM AR-108 kan man velge følgende tuningstep:
5 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 15 kHz, 25 kHz og 1 MHz.
Mottakeren har alle de tuningsteppene den trenger or frekvensområdet som mottakeren kan ta inn, med unntak av 8.333 kHz som benyttes av fly enkelte steder.

 

Søke og scanner hastighet:

Først et par definisjoner:

Med søking mener jeg når mottakeren søker opp eller ned i frekvens til den finner en stasjon.

Med scanning mener jeg når mottakeren søker på frekvenser som er lagret i minnet.

Mange scanner entusiaster er fanatisk opptatte av hvor mange kanaler scanneren kan søke over per sekund. Dessverre er de ofte ikke klar over at en av de viktigste faktorene for at en scannende radiomottaker skal være hurtig og plukke opp stasjoner er at inngangskretsløpene kan følge med. På mange scannere med høye scanning hastigheter kan ikke inngangskretsløpene følge med CPU'en og dette resulterer i at mottakeren blir mindre følsom enn hva den er når mottakeren er innstilt til en fast frekvens.

Dette er søke og scanne hastighetene som jeg målte på min MAYCOM AR-108:

  Scanning av minne: Søking på frekvens:
10 ch/sek  25 ch/sek 

Disse hastighetene er identisk med hastigheter som er målt av andre, det tyder på at det er liten variasjon i mellom hver MAYCOM AR-108. Søkehastigheten er OK, men jeg skulle ønske at scannehastigheten var noe høyere. Faller man for fristelsen til å programmere frekvenser inn i alle 99 minnene man har tilgjengelig på hvert bånd, vil det ta ca. 10 sekund å scanne gjennom alt sammen, man risikerer derfor å gå glipp av en god del, dersom man gjør dette.

Konklusjon:

I motsetning til den gjengse oppfatning er min konklusjon at MAYCOM AR-108 er et kvalitets produkt, denne oppfatningen ble styrket da jeg åpnet mottakeren for å se hva som befant seg inni. Her så jeg til min store glede at det var benyttet komponenter av en høy kvalitet og at alt var helt etter boka.

Det jeg syns er mest negativt med MAYCOM AR-108 er at tidspunktet når den skal starte scanning etter at mottakeren har stoppet på en stasjon under scanning, blir styrt av en tidsforsinkelse og ikke av når signalet forsvinner sånn som man er vant til fra mange andre scannere. Det er veldig irriterende når scanneren har stoppet på et radiosignal og så forsetter igjen etter noen sekunder selv om det fremdeles er en samtale i gang på frekvensen. Hvor mange sekunder det skal gå før mottakeren scanner videre kan man velge fra 1 sekund til 30 sekunder ved å justere det som Maycom kaller SCAN Delay Time.

Jeg syns også det er litt irriterende at man kun kan scanne enten i "AIR BAND" eller "VHF BAND", derfor blir man nødt til å velge om man enten vil lytte på flykommunikasjon eller annen kommunikasjon.

Jeg skulle ønske at man hadde mulighet for å inndele minnene i banker sånn at man slapp å scanne alle minnene på en gang. Heldigvis finnes det en "PASS" funksjon sånn at man midlertidig kan koble ut de minnene man ikke vil scanne.

Jeg skulle også ønske at man hadde mulighet for avgrenset frekvenssøkning i stedet for søking over hele båndet.

MAYCOM AR-108 har en Dual Watch funksjon som gjør at mottakeren skifter mellom å lytte på to faste frekvenser eller  to minneplasser. Her ville jeg heller sett en vanlig priority funksjon.

Blant de positive trekkene med MAYCOM AR-108 er at den har en ordentlig VFO, at man selv kan velge tuningstep, den lille størrelsen, at den bruker utrolig lite strøm, er veldig følsom og den gjennomførte, gode kvaliteten på mottakeren. I tillegg så følger det med en god pisk antenne for det frekvensområdet mottakeren kan ta inn. En god utendørs antenne og mange andre antenner vil selvsagt fungere bedre, men sannsynligvis er det den medfølgende gummipisken man kommer til å benytte mest og da er det tilfredsstillende å vite at den er god på tross av den lille størrelsen.

Jeg vil ikke anbefale nybegynnere å kjøpe seg en MAYCOM AR-108, rett og slett fordi bruksområdet er altfor begrenset. MAYCOM AR-108 gjør det ikke spesielt godt dersom det er den eneste scanneren man har.

Men dersom man har en bordmodell og ønsker å ha en liten snerten scanner for å få med seg det viktigste når man er på farten, da er MAYCOM AR-108 tingen. MAYCOM AR-108 blir spesielt hendig dersom man benytter oppladbare NiMH batterier i den. NiMH batterier har ingen memoryeffekt derfor trenger man ikke å lade batteriene helt ut før man kobler på laderen igjen, det er bare å la laderen være tilkoblet når det passer deg. For sikkerhetsskyld skal man være forsiktig med å la laderen være tilkoblet mer en 12 timer. Man kan ha MAYCOM AR-108 tilkoblet laderen om natta og så ta den med seg i lomma om dagen. Veldig hendig syns jeg.

 

Nedenfor har jeg samlet en del linker som er relevante for MAYCOM AR-108 eiere eller de som tenker på å kjøpe seg en.

 

MAYCOM AR-108
ble anmeldt av:

 

Martin Storli

LA8OKA

arcticpeak@yahoo.no

Har du noen spørsmål eller kommentarer er det bare å sende en E-mail.

Du kan også ta en kikk på min hjemmeside: 

ARCTICPEAK 

Der vil det komme mer stoff om radio etter hvert.

Denne testen kan også ses på Norges beste scannnerside:

SCANNERNYTT

 

Relevante linker:

Maycom Co. Ltd.

http://www.maycomcoltd.com

Rich Wells test av Maycom AR-108

http://www.strongsignals.net

Funksjoner som er glemt i manualen

Functions not mentioned in the Maycom AR-108 Manual

http://www.scannernytt.net sin manual side kan man laste ned den svenske og norske bruksanvisningen til 
Maycom AR-108

http://www.scannernytt.net

På  Fyns Frekvens Service kan man laste den den engelske og tyske bruksanvisningen til 
Maycom AR-108

Det er også manualer til 
andre scannere på denne siden.

På siden til Fyns Frekvens Service kan man også laste ned en laboratorie test av Maycom AR-108

http://home19.inet.tele.dk/fyn/
scanner/s-manuel.htm

 

MAYCOM AR-108
Tekniske spesifikasjoner:

Frekvensområde:

AIR BAND: 108.000 - 136.975 MHz
VHF BAND: 136.000 - 180.000 MHz

Frekvens oscillator:

PLL styrt

Frekvens stabilitet:

+/- 10 ppm

Operasjons temperatur:

-10ºC til +55ºC

Strømforsyning:

INT: 2 stk. AA Batterier
EXT: 7.0 til 20 V DC

Modulasjon:

AIR BAND: A3E (AM)
VHF BAND: F3E (FM)

Antenne impedans:

50 ohm SMA

Dimensjoner:

58(B) x 85(H) x 26,5(D) mm

Vekt: 

98,5g uten batteri

Konstruksjon:

Dobbel superheterodyn mottaker

Mellomfrekvenser:

1 MF: 21.4 MHz
2 MF: 455 kHz

Følsomhet

FM: 0.25µV (12 dB SINAD)
AM: 1µV (10 db S/N)

Selektivitet:

50dB Min.

S/N:

40db Min.

Utgangseffekt lyd forsterker:

120mW 16 ohm

Minner:

AIR BAND: 99
VHF BAND: 99

 

TILBAKE TIL ARCTICPEAK's RADIO SIDE