ARCTICPEAK

~ LA8OKA Martin ~

Anmeldelse av YAESU VR-5000

Denne testen ble siste gang oppdatert 13.05.17 av Martin Storli.
Anmeldesen vil bli oppdatert kontinuerlig etter hvert som jeg gjør flere erfaringer med denne mottakeren.

Det var stor spenning da ryktene begynte å florere på Internet om at YAESU skulle slippe en mottaker på markedet som hadde et frekvensområde fra 100 kHz til 2600 MHz. De første bildene av VR-5000 øket bare forventningen enda mer. Da de første modellene av VR-5000 kom på markedet haglet det med både lovord og ukvemsord på diskusjonsforumene på Internet, argumentene fra begge leirer ga ikke særlig tillit til noen av partene. Etter at WRTH 2002 testet mottakeren roet det seg stort sett ned, men fremdeles dukker det opp opphetede debatter om YAESU VR-5000. I Norge har det vært veldig stille omkring denne mottakeren. I mars 2003 fikk jeg anledning til å låne en YAESU VR-5000 av Permo Electronics AS i Fredrikstad. Det skulle bli spennende å se om denne mottakeren var verdt prisen på litt under 8000 norske kroner, og om den var så god eller så dårlig som ryktene ville ha det til. Som oftest ligger sannheten et sted i mellom, det gjorde den også på YAESU VR-5000. Jeg skal her prøve å gjøre rede for noen av mottakerens gode og dårlige sider.

 

Hva får man:

I boksen sammen med YAESU VR-5000 får man en 12 VDC strømforsyning, en strømforsyningskabel for tilslutning til en annen 12 VDC strømforsyning, bruksanvisning og et YAESU klistremerke! Her er det virkelig snakk om å fri til kundene!!! På klistremerket står det:

"YAESU: Choise of the World's top DX'ers"

Og akkurat den påstanden ønsket jeg å undersøke nærmere, er YAESU VR-5000 en DX-maskin?

 

Bruksanvisning:

Bruksanvisningen til YAESU VR-5000 er et lite hefte på ca. 60 sider på størrelse med DX-NEWS (A5).Bruksanvisningen er skrevet på engelsk, dårlig engelsk! Til tider er engelsken så dårlig at jeg er fristet til å tro at bruksanvisningen er blitt oversatt fra japansk av en feilprogrammert datamaskin, personen som har vært ansvarlig for oversettelsen har i alle fall ikke hatt noe særlig peiling verken på engelsk eller på radio, og det er virkelig synd! YAESU VR-5000 har utrolig mange spesielle funksjoner som den er nesten alene om å ha. Mange av disse funksjonene fortjener en mye bedre forklaring enn det man får i bruksanvisningen. Det blir til mye prøving og feiling før man får til å programmere og sette opp alt sånn som man vil ha det. Ser man litt humoristisk på det, er det mange gullkorn å hente i bruksanvisningen, her er et av disse:

Følgende tekst står øverst på side 1:

The VR-5000 is a communication receiver providing general coverage reception from 100 kHz to 2600 MHz..........this coverage includes the AM and FM broadcast bands, HF shortwave bands up to 16 MHz......!?

Da får man jo lyst til å spørre: Siden når sluttet HF på 16 MHz??

Heldigvis så har nok den japanske original manualen vært både grundig og god, for ser man bort fra den dårlige engelsken og det faktum at det flere steder tydeligvis mangler illustrasjoner klarer man å hangle seg gjennom bruksanvisningen og får et vist inntrykk av det YAESU VR-5000 har å tilby.

 

Betjening:

Betjeningen av YAESU VR-5000 kan være tung, særlig i begynnelsen, dette må den dårlige bruksanvisningen ta skylden for. Det første sjokket får man når man prøver å slå mottakeren på for første gang, man trykker på den oransje PWR knappen, og ingenting skjer, man trykker en gang til, og ingenting skjer??? Hva nå tenker man?? Trikset er å holde inne PWR knappen i ca. 2 sekunder, da slår mottakeren seg på. For å slå mottakeren av, er det nok med et lett trykk på PWR knappen. Hvorfor YAESU har valgt å gjøre det på denne måten aner jeg ikke, men det er fullstendig "mot normalt" for å si det som Juster. Etter hvert som man lærer seg mottakeren å kjenne så oppdager man at YAESU VR-5000 faktisk ikke er så vanskelig å betjene i det daglige. Men det lønner å ha bruksanvisningen liggende lett tilgjengelig for de gangene man skal inn å programmere de mer avanserte funksjonene. Betjeningsknappene er fordelt på en noenlunde logisk måte, men kanskje ikke særlig ergonomisk, men som alle vet så er ergonomi for pyser, og ikke noe hardbarka DX'ere bryr seg med, så det kapitlet hopper vi over i denne testen. Man har et lite tuning hjul nede i høyre hjørne, og over tuninghjulet har man et lite tastatur. Tastaturet er lett å betjene, selv om knappene er små, plasseringen av tallene er som på et vanlig telefontastatur. Det eneste å utsette på tastaturet, er 0-tallet som er plassert litt merkelig i forhold til de andre tallene. På høyre side, og på nedsiden av displayet finner man knapper for et antall spesial funksjoner. Til venstre for displayet finner man en tone kontroll, en squelch og en separat volum kontroll for hver mottaker. Tilsynelatende er squelchen felles for begge mottakerne, men etter en stund fant jeg ut at dersom man betjener sub-mottakeren og setter squelchen til en verdi, blir denne verdien husket når man skifter til å betjene hovedmottakeren. Man skifter hvilken mottaker man skal kontrollere med et lett trykk på knappen merket M/S. (Main/Sub?)

Displayet er et av de store plussene med YAESU VR-5000, det er stort og lett å lese fra de aller fleste vinkler, og det er lyst, altfor lyst vil nok mange si, selv syntes jeg ikke det var så slemt. Men om natten kunne jeg bruke lyset fra displayet til å lese DX-News, selv når intensiteten var satt på laveste nivå. Displayet er delt i 2 deler omtrent på midten, øverste halvdel viser parametere for hovedmottakeren, og nederste halvdel viser parametere for sub-mottakeren eller for bandscope. Vi skal se nærmere på virkemåten til sub-mottakeren og bandscope senere i testen.

 

Hvordan ble YAESU VR-5000 testet?

YAESU VR-5000 ble testet på varierende frekvenser og modulasjoner fra 100 kHz til 1300 MHz.

YAESU VR-5000 ble sammenlignet med andre radioer jeg har for LF, MF, HF, VHF og UHF båndene. Dette ble gjort i den hensikt å opprette en slags felles referanse, og for at det skulle bli lettere å avsløre mottakernes styrker og svakheter. Jeg har ikke hatt anledning til å utføre noen kontrollerte tester med kalibrerte måleinstrumenter, men har kun brukt mine ører som måleinstrumenter. Testen skulle derfor være tilpasset de praktiske forhold så vidt mulig, men selvsagt med de begrensninger som dette medfører.

Følgende antenner ble brukt under testen:
100 kHz - 30 MHz: 40 m random wire antenne med MLB balun.
8 MHz - 12 MHz: ½ l dipol for 10 MHz.
7 MHz - 30 MHz: G5RV wire antenne for 40 m - 10 m.
28 MHz - 52 MHz: Trap dipol for 10 m og 6 m.
50 MHz - 470 MHz: Tre bånds vertikal for 6 m, 2 m og 70 cm.
87,5 MHz - 108 MHz: Foldet ½ l dipol for FM- båndet.
137 MHz - 138 MHz: Turnstile antenne.
118 MHz - 1300 MHz: Tre bånds vertikal for 2 m, 70 cm og 23 cm.
400 MHz - 500 MHz: Profesjonell ½ l dipol for 450 MHz.
230 MHz - 1400 MHz: Logperiodisk antenne med forforsterker
100 kHz - 1090 MHz: 70 cm lang teleskop antenne.

 

Tilkoblinger:

YAESU VR-5000 har følgende tilkoblinger:

 

Lyd:

Lyden på YAESU VR-5000 er ren og klar, men mangler litt bass. Lyden har en litt innestengt boksklang som nok skyldes at høytaleren er plassert på undersiden. YAESU VR-5000 kan spille riktig høyt. En positiv ting med hodetelefon utgang på YAESU VR-5000 er at man får lyd i begge høytalerelementene ved benyttelse av stereo hodetelefoner. (Men lyden er i mono.)

 

Frekvensområde og modulasjonsformer:

YAESU VR-5000 har et frekvensområde som dekker 100 kHz til 2600 MHz.

YAESU VR-5000 kan motta følgende modulasjoner på hovedmottakeren: CW, LSB, USB, AM (AM-N, AM & WAM), FM-N og WFM, og AM og FMN på sub-mottakeren. CW blir brukt når man skal lytte på morse signaler, i dag er det stort sett kun radioamatører som benytter morse. LSB blir brukt av radioamatører når de snakker sammen på kortbølgebåndene under 10 MHz. USB blir brukt av skip, fly, militæret og av radioamatører på kortbølgen over 10 MHz. LSB og USB blir også brukt av radioamatørene når de opererer via satellitt. AM blir brukt av kringkastningsstasjoner på langbølge, mellombølge og kortbølge, og av fly i VHF båndet. FM-N er smalbånds FM, og det er den mest brukte formen for modulasjon på frekvenser over 27 MHz. WFM er bredbånds FM og blir brukt av kringkastningsstasjoner i FM båndet mellom 87,5 MHz og 108 MHz. WFM blir også brukt til utsendelse av fjernsynslyden.

YAESU VR-5000 har en sub-mottaker som man kan stille inn til en hvilken som helst frekvens innenfor +/- 20 MHz av frekvensen til hovedmottakeren. Denne sub-mottakeren virker forholdsvis godt, unntaket er når sub-mottakeren er innstilt til en frekvens som faller utenfor det inngangsfilteret som blir valgt av hovedmottakeren. Dette skyldes at første mellomfrekvens trinn blir delt mellom hovedmottakeren og sub-mottakeren. Inngangsfilteret blir naturligvis styrt av hvilken frekvens hovedmottakeren er stilt inn på. Dette gjør at dersom hovedmottakeren f.eks. er stilt inn på 1314 kHz og sub-mottakeren er stilt inn på 9410 kHz, så vil ikke sub-mottakeren være i stand til å motta noe som helst på denne frekvensen. Først når man stiller inn frekvensen til sub-mottakeren på en frekvens under 1.8 MHz vil man da være i stand til å kunne få inn stasjoner på sub-mottakeren. I følge forskjellige Internet sider så er frekvensbåndene til inngangsfiltrene som følger:

100 kHz -  1.8 MHz
1.8 MHz -  4 MHz
  4 MHz - 12 MHz
12 MHz  - 30 MHz 
30 MHz - 90 MHz 
90 MHz - 313 MHz 
313 MHz - 622 MHz 
622 MHz - 1000 MHz
622 MHz - 1240 MHz
1240 MHz - 1850 MHz
1850 MHz - 2600 MHz

Siden Internet i sin natur neppe kan regnes for å være en sikker kilde, vil jeg ikke garantere at passbåndet til de forskjellige inngangsfiltrene virkelig er slik som i tabellen ovenfor.

 

Følsomhet:

YAESU VR-5000 er veldig følsom på alle bånd over 1,8 MHz. Under 1.8 MHz er følsomheten vesentlig redusert. Dette er vanlig på de fleste mottakere fordi produsentene setter inn et dempeledd for å dempe de kraftige signalene til mellombølgekringkasterne. Dette blir gjort for å hindre at mottakeren blir overstyrt. På HF har YAESU VR-5000 en utmerket følsomhet selv med kun en liten teleskopantenne drog mottakeren inn svake DX-stasjoner. Sammenlignet med SONY ICF-SW7600GR med begge mottakerne koblet til hver sin teleskopantenne var YAESU VR-5000 klart mer følsom. Følsomheten til YAESU VR-5000 utmerker seg særlig positivt på frekvenser over 1 GHz, her er det bare mottakere som ICOM IC-8500 og AOR AR-5000 som kan henge med. Begge disse mottakerne koster omtrent det dobbelte av YAESU VR-5000, man må derfor si seg svært fornøyd med prestasjonene til VR-5000 på høye UHF frekvenser. Den høye følsomheten holder seg helt opp til 2,6 GHz. Den store frekvensdekningen (100 kHz ~ 2600 MHz) til YAESU VR-5000 er med andre ord ikke bare skryt, noe som er tilfelle med mange andre mottakere, selv om følsomheten under 1,8 MHz godt kunne vært litt bedre.

 

Overstyring:

Ved bruk av store HF antenner ble YAESU VR-5000 lett overstyrt, men det var bare å benytte seg av det innebygde dempeleddet, og så kom fjerne og svake stasjoner inn på løpende bånd. På enkelte signaler var lesbarheten på YAESU VR-5000 faktisk bedre enn på min KENWOOD R-5000 når man brukte samme antenne og det innebygde dempeleddet på YAESU VR-5000. Det bør også nevnes at på omtrent 90% av signalene var lesbarheten bedre på KENWOOD R-5000, men sammenligningen er urettferdig da KENWOOD R-5000 i sin tid kostet mye mer enn YAESU VR-5000, i tillegg er KENWOOD R-5000 en dedikert HF mottaker i motsetning til YAESU VR-5000 som er en bredbåndsmottaker. På mellombølge opplevde jeg lite overstyring, men på frekvenser under 500 kHz var det så mye overstyring at jeg fikk inn mellombølge stasjoner hele veien ned til 100 kHz når jeg brukte min 40 m random wire antenne med MLB balun, også selv om jeg brukte det innebygde dempeleddet.

Det er også verdt å nevne at YAESU VR-5000 har en funksjon som YAESU kaller "RF TUNE", med denne kan man selv justere inngangsfiltrene, og dette kan hjelpe for å redusere interferens som oppstår p.g.a. overstyring av mottakerens inngangstrinn.

Ved å benytte en Lowe PR-150 Pre-selector for å filtrere vekk signaler utenfor det båndet jeg ønsket å lytte på ble jeg kvitt alle intermodulasjonsproduktene i mottakeren og følsomheten økte enda mer, dette viste seg å være en veldig bra kombinasjon. Det er fremdeles et stykke igjen til det aller beste HF mottakerne, men med Lowe PR-150 Pre-selectoren ble yteevne betraktelig forbedret på HF.


LOWE PR-150 PRE-SELECTOR

PÅ VHF og UHF opplevde jeg ikke noe overstyring, men på internettgruppen til YAESU VR-5000 har det vært rapportert at det forekommer overstyring på VHF flybåndet i nærheten av kraftige FM kringkastningssendere og kraftige mellombølgesendere.

På bakgrunn av den høye følsomheten og tendensen til overstyring tipper jeg at små loop antenner vil være et utmerket valg som HF antenne for YAESU VR-5000.

Wellbrook heter en produsent av slike antenner, jeg har dessverre ikke hatt mulighet for å teste disse antennene enda, men syns de ser lovende ut.
Nysgjerrige kan ta en kikk på Wellbrook's hjemmeside: http://www.wellbrook.uk.com/

 

Speilfrekvens dempning:

Ifølge WRTH 2002 skal det være dårlig dempning av signaler som ligger 13,7 MHz over det ønskede signalet, dette prøvde jeg å fremprovosere, men jeg var ikke i stand til å fremkalle dette. Ved lytting på trådløse mikrofoner i 800 MHz området fikk jeg inn kringkastningsstasjoner mellom 800 MHz og 820 MHz. Jeg var ikke i stand til å finne ut sammenhengen i dette, men det dreier seg nok om et blandingsprodukt som er et resultat av alle mellomfrekvensene og lokaloscillatorene. (VR-5000 er en fire dobbelt super.) Fra mitt hjem var jeg ikke i stand til å fremprovosere dette, kun når jeg oppholdt meg på min arbeidsplass.

Ingen av signalene nevnt ovenfor er direkte speilfrekvenser, og det ser ut til at dempningen av direkte speilfrekvenser er god, men at enkelte andre "falske" radiosignaler kan slippe igjennom under ugunstige forhold.

 

Støy og interferens immunitet:

Dagens husholdninger inneholder et stort spekter av potensielle støykilder som f.eks. kjøleskap, lysrør, datamaskiner, TV og dataskjermer, ADSL modemer og så videre, listen er lang. Det er derfor nødvendig å beskytte radiomottakeren mot all denne støyen, det gjør man med å bruke ferritringer på ledninger som er koblet til mottakeren og skjermet koaksialkabel av god kvalitet til antennesignalet. Det lønner seg også å plassere antenna så langt fra huset som praktisk mulig.

Men alt dette nytter dessverre lite dersom støyen kan slippe direkte inn i mottakeren. Det er derfor viktig at mottakeren er bygget på en sånn måte at innmaten til mottakeren er beskyttet mot støy fra omgivelsene.

YAESU VR-5000 er konstruert svært godt, og denne hadde ingen problemer med å takle støy hjemme hos meg selv eller på min arbeidsplass, selv ikke da jeg holdt mottakeren rett foran dataskjermen mottak den noe støy. Først da jeg satte på en teleskop antenne og holdt denne foran dataskjermen mottak jeg støy, men da fikk jeg også fullt utslag på S-meteret. Selv om dette kan høres dramatisk ut så er det ikke det, heller tvert imot, alle mottakere skal være konstruert for å motta de radiosignaler som antenne plukker opp på den frekvensen mottakeren er stilt inn på. Ingen mottakere vet om et radiosignal er støy eller om det er et radiosignal brukeren ønsker å motta.

 

Selektivitet:

Selektiviteten på YAESU VR-5000 oppleves som god. Sammenlignet med sammenlignbare bredbåndsmottakere som ICOM IC-PCR1000 og WiNRADiO WR-1550e utmerker YAESU VR-5000 med en klart bedre selektivitet. Sammenligner man med en dedikert kortbølge mottaker som f.eks. KENWOOD R-5000 blir det klart at selv om selektiviteten til YAESU VR-5000 er utmerket kan den ikke hamle opp med krystallfiltrene til KENWOOD R-5000. Med tanke på at jeg i dag kunne kjøpt nesten en tredjedels YAESU VR-5000 for prisen jeg betalte for ekstra filtrene til KENWOOD R-5000 i 1992 så er selektiviteten til YAESU VR-5000 absolutt god nok. Tidvis savner man muligheten for å velge et litt smalere SSB filter. CW entusiaster vil nok også savne et smalt filter til dette bruket.

I YAESU VR-5000 kan man ettermontere en DSP enhet. Den løser problemene nevnt ovenfor. 

Av en eller annen merkelig grunn har ikke YAESU oppgitt selektiviteten for filtrene til VR-5000 i sine tekniske spesifikasjoner, jeg ga meg derfor ut på en resultatløs jakt på Internet, ingen syntes å vite noe som helst. Til slutt kontaktet jeg YAESU i Storbritannia og fikk oppgitt verdiene i tabellen nedenfor.

YAESU VR-5000 har disse mellomfrekvens filtrene:

LSB/USB/CW: 2.5 kHz
AM-N: 4.0 kHz
AM: 6 kHz
FM-N/WAM: 15 kHz
WFM: 230 kHz

For de som er spesielt interesserte:
Min KENWOOD R-5000 har disse mellomfrekvens filtrene:

LSB/USB/CW/FSK/AM: 0.5 kHz (Ekstra filter)
LSB/USB/CW/FSK/AM: 1.8 kHz (Ekstra filter)
LSB/USB/CW/FSK/AM: 2.4 kHz (Standard filter)
LSB/USB/CW/FSK/AM: 6.0 kHz (Ekstra filter)
FM: 12 kHz (Standard filter)

 

Digital Signal Processing Unit DSP-1:

Som nevnt før kan man ettermontere en DSP enhet i YAESU VR-5000, med DSP'en får man et justerbart båndpass filter. Filteret kan justeres i to trinn kalt "LOW CUT" og HIGH CUT", "LOW CUT kan justeres fra 100 Hz til 1600 Hz, og "HIGH CUT" kan justeres fra 1500 Hz til 3000 Hz. Båndpass filteret virker på SSB, AM og FM. For CW entusiasten finnes det et eget "CW Peaking Filter", dette er også et båndpass filter, og man kan velge mellom 25 Hz, 100 Hz, 200Hz og 400 Hz båndbredde. Senterfrekvensen til dette filteret kan man velge mellom 400 Hz og 1100 Hz i 50 Hz trinn.

DSP'en har også et innebygd Notch filter, dette filteret fjerner effektivt hyletoner og lignende.

DSP enheten har en såkalt "DSP Noise Reduction" funksjon som fjerner tilfeldig støy.

Selv om det ikke er en del av DSP enheten er det også verdt å nevnte at standard utgaven av YAESU VR-5000 har innebygd Noise Blanker for fjerning av pulsstøy. Noise Blankeren er ikke justerbar. Noise Blankeren virker på SSB, CW, AM og FM-N.

Dessverre fikk jeg ikke mulighet for å teste DSP enheten fordi Permo hadde problemer med å få tak i den fra YAESU.

 

Tuning:

Å stille inn YAESU VR-5000 til riktig frekvens er en enkel og grei operasjon, man kan taste inn frekvensen på tastaturet eller bruke tuninghjulet. Selv om knappene på tastaturet er små, så er det et forholdsvis stort mellomrom mellom knappene, så selv med store fingrer og tommelen er det ingen problemer med å taste inn frekvensen. Etter at man har tastet inn frekvensen, trykker man på "ENT" knappen og mottakeren går til den inntastete frekvensen. Fordi YAESU VR-5000 er s liten er naturligvis ikke tuningshjulet det største verden har sett, men det er likevel stort nok. Tuninghjulet er ikke fritt løpende, men er av den typen med hakk. Personlig foretrekker jeg fritt løpende tuninghjul, men jeg vente meg fort til tuninghjulet på VR-5000. Tuninghjulet er kledd med et lag gummi som gir et godt grep.

På YAESU VR-5000 kan man velge følgende frekvensstep:

Main Band
LSB/USB/CW: 20 Hz/100 Hz/500 Hz/1 kHz/5 kHz
AM-N/AM/WAM:1/5/9/10/20/25/50/100/500 kHz
FM-N: 5/6.25/10/12.5/20/25/50/100/500 kHz
WFM: 10/50/100/500 kHz

Sub Band
AM : 1/5/9/10/20/25/50/100/500 kHz
FM-N: 5/6.25/10/12.5/20/25/50/100/500 kHz

Dessverre så vil flybåndsentusiaster komme til å mangle 8,333 kHz, i praksis vil ikke dette være noe stort problem da 8,333 kHz kanal separasjon kun skal brukes av fly i stor høyde, og er enda ikke tatt i bruk i Norge.

 

Minne og programmering:

Dette er YAESU VR-5000 sin store styrke OG den store svakheten! Det er den store styrken fordi programmerings mulighetene er så mange og den store svakheten fordi alle disse mulighetene krever en omfattende knappetrykking, og alle operasjonene er ikke alltid like logiske. Bruksanvisningen hjelper heller ikke noe særlig.

YAESU VR-5000 har 2000 alfanumeriske minner, som lagrer både hovedmottakerens og sub-mottakerens frekvenser, navn, minnebank, dempeledd (Y/N), scan (Y/N), Noise Blanker (Y/N), RF-Tune  osv. I tillegg finnes det 5 hurtig minner som er tilgjengelig ved å trykke på "PS" knappen. Videre har YAESU VR-5000 hele 50 programmerbare scannings områder og 23 internasjonale kortbølgestasjoner innprogrammert. Frekvensene til kortbølgestasjonene kan forandres dersom man ønsker det, navnene på kortbølgestasjonene kan forandres med minneprogrammet FTBVR5K.

Den engelske radioamatøren Bob Freeth G4HFQ har laget et program til PC som kalles FTBVR5K. Programmet er et godt svært godt hjelpemiddel til å programmere YAESU VR-5000. Programmet koster 30 US$ og kan bestilles fra hans hjemmeside: http://www.g4hfq.co.uk/ 
Bob Freeth G4HFQ har også laget programmet FTBasic som kan kontrollere et antall YAESU radioer, blant annet VR-5000, registreringskoden man får når man betaler virker på begge programmene.

FTBVR5K er et must dersom man skal programmere YAESU VR-5000, programmet er enkelt satt opp og enkelt i bruk, programmeringen av YAESU VR-5000 blir vesentlig forenklet med dette programmet.

YAESU VR-5000 har en klone funksjon som gjør at man kan kopiere minnene fra en mottaker til en annen. Dette kan være hendig dersom det er flere venner som har hver deres YAESU VR-5000.

 

Band scope:

YAESU VR-5000 har en såkalt "Band Scope" funksjon, når man slår på denne funksjonen søker sub-mottakeren over et valgbart frekvensområde med valgbare frekvensstep og tegner et grafisk bilde av signalstyrken til radiosignalene i frekvensområdet. Mange radio mottakere har lignende funksjoner og kalles med band scope, channel scope, spectrum scope osv. Ideen er veldig god, men dessverre er dette kun en gimmick på mange mottakere. På YAESU VR-5000 er det et Band Scope som fungerer svært godt, særlig godt virker Band Scope dersom man ikke velger for stort frekvensområde som sub-mottakeren skal søke over. Både på HF og VHF/UHF kan det være svært nyttig å se aktiviteten på nabokanalene. Band Scope er sentrert rundt frekvensen som hovedmottakeren er innstilt på, dersom man ser en søyle på en av nabokanalene og har lyst til å undersøke hva det er, er det bare å dreie på tuninghjulet til søylen er plassert under sentermerket, og så kan man høre hva som forgår på den frekvensen.

Dersom man bruker store HF antenner lønner det seg å sette på det innebygde dempeleddet for å få det meste ut av Band Scope.

Tabellen under viser hvilke frekvensområder og frekvenstep man kan sette opp på Band Scope:

Mode:
Valgbare frekvensområder:
Valgbare frekvensstep:
LSB/USB/CW 100/300/500 kHz 1.0 kHz
AM-N/AM 0.1/0.2/0.3/0.5/
1.0/2.0/2.5/5.0/
10.0 MHz
1/5/9/10/20/
25/50 kHz
WAM 0.5/1.0/2.0/2.5/
5.0/10.0 MHz
1/5/9/10/20/
25/50/100 kHz
FM-N 0.5/1.0/2.0/2.5/
5.0/10.0 MHz
5/6.25/10/12.5/20/
25/50/100 kHz
WFM 1.0/2.0/2.5/
5.0/10.0 MHz
10/50/100/500 kHz

 

På lang og mellombølge:

Er man på jakt etter en mottaker for DXing på lang og mellombølge er ikke YAESU VR-5000 mottakeren man skal satse på, følsomheten på disse båndene er dårlig og under 500 kHz er mottakeren plaget av overstyring og innslag fra sterke mellombølgestasjoner. På lang og mellombølge duger YAESU VR-5000 kun til å lytte på lokalstasjoner og de sterke europeiske stasjonene.

 

På kortbølgen:

Det ligger i kortene at en mottaker som YAESU VR-5000 ikke er verdens beste kortbølgemottaker, til det er den for billig og forsøker å dekke alt for mange behov, da vil det nødvendigvis bli noen kompromisser. Det kompromisset man lettest merker er at mottakerens storsignalegenskaper ikke er på høyde med hva dedikerte kortbølgemottakere presterer. Dette kan til en viss grad kompenseres for ved å bruke mottakerens dempeledd, enda bedre er det å benytte en ordentlig ekstern preselektor mellom mottakeren og antenna. Til å lytte på internasjonale kringkastere er YAESU VR-5000 veldig god, man kan velge mellom AM, AM-N (smalt filter) og WAM (bredt filter) avhengig av hvor sterk stasjonen er og hvor mye interferens det er. Dette gir en stor fleksibilitet. Til å lytte på de internasjonale kringkasterne greier det seg med en liten teleskop antenne, men en ekstern antenne er å foretrekke. Lydbildet på YAESU VR-5000 er rolig og kontrollert både ved lytting på sterke og svake stasjoner, unntaket er når mottakeren blir overstyrt. Da blir lydbildet fullstendig rotet til, men så er det bare å koble inn dempeleddet, og vips så er alt rolig og kontrollert igjen.

Til å lytte på svake DX stasjoner, radioamatører og utility stasjoner er mottakeren følsom nok, men p.g.a. at mottakerens storsignal egenskaper ikke er så gode blir mottakeren lett overstyrt ved bruk av store longwire antenner og lignende. Men er operatøren kunnskapsrik og tålmodig kan YAESU VR-5000 belønne brukeren med virkelig god DX. Mye er her avhengig av å velge de riktige antennene. Denne mottakeren bør derfor kunne invitere til mange spennende antenne eksperimenter for de som liker det. Mottakeren mangler dessverre en mulighet for å styre forsterkningen i mellomfrekvenstrinnet (RF Gain), dette kan noen ganger være ønskelig.

Som tidligere nevnt vil en god pre-selector gjøre underverker for yteevnen på HF for YAESU VR-5000. Vurderer man å gå til anskaffelse av YAESU VR-5000 bør man sette av litt penger til innkjøp av en god pre-selector også for å få fullt utbytte av mottakeren på HF.

Nedenfor er det noen eksempler på hva man kan motta med YAESU VR-5000 på kortbølge, alt er mottatt med YAESU VR-5000 koblet til datamaskinens lydkort. Det er utrolig moro å motta noen av de mange signalene som ellers bare er støy. Utstyret er enkelt og det meste av programvaren er lastet ned gratis fra internett.

 

SSTV bilder mottatt med YAESU VR-5000 på 14230 kHz  (USB) om kvelden den 24 april 2003.
Antennen som ble brukt var en 40 m random wire og mottakerens dempeledd var satt på for å hindre overstyring av mottakerens inngangstrinn. Mottakerens linjeutgang ble brukt. 
Bildene ble dekodet med gratisprogrammet MMSSTV og PC'ens lydkort.

 

HF-Fax bilde mottatt med YAESU VR-5000 på 11084,6 kHz (USB) om kvelden 25 april 2003.
Antennen som ble brukt var en halvbølge dipol avstemt for 10 MHz og mottakerens dempeledd var satt på for å hindre overstyring av mottakerens inngangstrinn. Mottakerens linjeutgang ble brukt. 
Faxen ble dekodet med gratisprogrammet WXSat og PC'ens lydkort.

CQ CQ CQ DE DDK2 DDH7 DDK9
FREQUENCIES 4583 KHZ 7646 KHZ 10100.8 KHZ
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
ZCZC 347 
FQEN71 EDZW 271700

WEATHERREPORT FOR GERMAN COAST
ISSUED BY MARINE WEATHER SERVICE HAMBURG
27.04.2003, 18 UTC:

GENOISOPTIC SITUATION:
HIGH 1025 SOUTHRUSSIA WITH RIDGE 1020 WHITE RUSSIA SLOWLY
MOVING SOUTHEAST. GALE CENTRE 983 WEST OF THE HEBRIDES
STATNGY. SECONDARY DEPRESSION 989 CENTRAL SWEDEN MOVING
NORTHEAST, TOMORROW NOON 995 SOUTHERN GULF OF BOTHNIA. GALE
CENTRE 997 WESTERN BAY OAB, MOVING NORTHEAST FAST,
DEEPENING.


FORECASTS FOR COASTAL AREAS UNTIL TOMORROW NOON:

GECMAN NORTH SEA:
EASTFRISIAN COAST:
WEST TO WEST ABOUT 5, DECREASING A LITTLE, FIRST SHOWER
SQUALLS, MODERATE VISIBILITY.
ELBE ESTUARY:
WEST TO SOUTHWEST ABOUT 5, DECREASING A FIRST SHOWER
SQIALLS, MODERATE VISIBILITYWM
HELGO AND:
WEST TO SOUTHWEST 4 TO 5, DECREASING A LITTLE, FIRST SHOWER
SQUALLS, MODERATE VIIBILITY, SEA 1 TO 1,5 METRE.
NORTHFRISIAN COAST:
WEST TO SOUTHWEST ABOUT 5, DECREASING A LITTLE, FIRST SHOWER
SQUALLS, MODERATE VITLM
ELBE FROM HAMBURG TO CUXHAVEN:
WEST TO SOUTHWEST 3 TO 4, DECREASING A LITTLE, FIRST SHOWER
SQUALLS, MODERATE VISIBILITY.

GERMAN BC SEA:
FLENSBURG TO FEHMERN:
WEST TO SOUTHWEST 5, FIRST LOCALLY 6 AND SHOWER SQUALLS,
MODERATE VISIBILITY.
EAST OF FEHMARN TO RUEGEN:
WST TO SOUTHWEST 5, FIRST LOCALLY 6 AND SHOWER SQUALLS,
MODERATE VISIBILITY.
EAST OF RUEGEN:
WEST TO SOUTHWEST 5, FIRST LOCALLY 6 AND SAF ALLS,
MODERATE VISIBILITY.
=


NNNN
CQ CQ CQ DE DDK2 DDH7 DDK9
FREQUENCIES 4583 KHZ 7646 KHZ 10100.8 KHZ
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRX

ZCZC 3
818:8:=
WODL45 EDZW 271800
NIL


NNNN
CQ CQ CQ DE DDK2 DDH7 DDK9
FREQUENCIES 4583 KHZ 7646 KHZ 10100.8 KHZ
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY

ZCZC 349 
NOXX70 EDZW 271800
CQ CQ CQ DE DDK2/4583 KHZ DDH7/7646 KHZ DDK9/10100.8 KHZ - -

IMPORTANT:
THE BROADCASTING OF MOROLOGICAL INFORMATION FROM
THE DEUTSCHER WETTERDIENST VIA ITS RTTY TRANSMITTERS
DDH7, DDK2, DDK9, AS WELL AS DDH8, DDH9 AND DDH47,
SHALLDTRVE TO SAFEGUARD SAFETY AT SEA ONLY, WITHIN
THE FRAMEWORK OF THE INTERNATIONAL SOLAS AGREEMENT.
ANY PASSING ON OF THE INFORMATION OR ITS FURTHERKM
ESPECIALLY COMMERCIAL, SHALL NOT BE PERMITTED.

EDZW =


NNN
CQ CQ CQ DE DDK2 DDH7 DDK9
FREQUENCIES 4583 KHZ 7646 KHZ 10100.8 KHZ
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRSRYRYRYRYRYRYRYRYR

RTTY sending (ITA2 Baudot No Parity 50 Baud ANSI alfabet) mottatt med YAESU VR-5000 på 10100,8 kHz. 
Mottakeren var stilt inn på 10100 kHz (USB). Antennen som ble brukt var en 40 m random wire,
mottakerens dempeledd var satt på for å hindre overstyring av mottakerens inngangstrinn. 
Mottakerens linjeutgang ble brukt. 
RTTY sendingen ble dekodet med kommersiell programvare  og PC'ens lydkort.
(Det er innhentet tillatelse fra Deutscher Wetterdienst for å publisere dataene ovenfor.)

 

På VHF og UHF:

På VHF er YAESU VR-5000 svært følsom. For FM DX'eren er YAESU VR-5000 et funn, dersom man lar Band Scope søke over båndet i 50 kHz step kan man tune fra topp til topp, eller man kan lytte mellom toppene for å sjekke om noe morsomt skulle dukke opp ;-) Mottakeren virker veldig ren og fri for selvgenerert interferens og "falske" signaler i FM båndet (87,5 MHz - 108 MHz), slike signaler er svært plagsomme for DX'ere. Dessverre har jeg ikke fått prøvd YAESU VR-5000 under gode forhold, men det er jo enda tidlig på året så da er det jo bare å vente på bedre tider.

På helt marginale VHF signaler i radioamatørenes 2 m bånd (144 MHz - 146 MHz) var YAESU VR-5000 nesten helt på høyde med den svært følsomme KENWOOD TS-2000X, kun på svært svake signaler var sistnevnte bedre. Jeg sammenlignet også med ICOM IC-706MKIIG, og denne havnet et sted i mellom TS-2000X og VR-5000. At YAESU VR-5000 er litt mindre følsom på radioamatørenes 2 m bånd enn TS-2000X og IC-706MKIIG er det ikke noe å si på, dette er radioamatørtransceivere som koster en god del mer og som har kretser som er optimalisert for radioamatørenes 2 m bånd. I tillegg er det også verdt å nevne at begge disse transceiverne har innebygde forforsterkere, noe som YAESU VR-5000 ikke har.

Værsatellittbildene nedenfor viser hvor følsom YAESU VR-5000 er på VHF. Selv ved bruk av WFM, hvor følsomheten blir redusert på grunn av økningen i båndbredde, kan man motta svært gode bilder med YAESU VR-5000.

WX-Fax bilde fra værsatellitten NOAA 12 mottatt med YAESU VR-5000 på 137,500 MHz om dagen 25 april 2003.
Antennen som ble brukt var en turnstile antenne avstemt for 137 MHz. 
Mottakeren var satt til FM-N og med volumet satt till klokken 9 og tonekontrollen i midt posisjon. Hodetelefon utgangen ble brukt for å ha mulighet for å justere lydstyrken.
Bildet ble dekodet med gratisprogrammet WXSat og PC'ens lydkort.

 

WX-Fax bilde fra værsatellitten NOAA 17 mottatt med YAESU VR-5000 på 137,620 MHz på dagen 26 april 2003.
Antennen som ble brukt var en turnstile antenne avstemt for 137 MHz.
 Mottakeren var satt til WFM og med volumet i midt posisjon og tonekontrollen i skrudd helt til venstre. 
Hodetelefon utgangen ble brukt for å ha mulighet for å justere lydstyrken.
Bildet ble dekodet med gratisprogrammet WXSat og PC'ens lydkort.
Bildet er etterbehandlet med gratisutgaven av SatSignal.

Også på UHF er YAESU VR-5000 svært følsom. På frekvenser over 1 GHz skiller YAESU VR-5000 seg klart fra konkurrentene, ingen andre mottakere i samme prisklasse kan vise til lignende følsomhet på høye UHF frekvenser, dette er virkelig enestående. Kun mottakere som AOR AR-5000 og ICOM IC-R8500 kan måle seg med YAESU her. Jeg har til og med hørt om radioamatører som benytter YAESU VR-5000 koblet direkte til antennen for å lytte på nedlinksfrekvensen til AO-40 på 2,4 GHz. Selv har jeg ikke hatt anledning til å prøve dette enda.

 

Som scanner:

Er man ute etter en scanner for å lytte på politi, AMK osv, så er nok ikke YAESU VR-5000 mottakeren man skal satse på, ikke fordi den er en dårlig scanner, men mer fordi det nesten vil være en fornærmelse mot en mottaker som YAESU VR-5000. YAESU VR-5000 er ikke primært laget for å være en scanner, den scanner derfor ikke særlig hurtig, men bortsett fra det gjør mottakeren en grei jobb som scanner. Men man skal være klar over at det finnes billigere og bedre scannere for akkurat dette formålet. Muligheten for å lagre både inn og ut frekvensen på en repeater på samme minne og så scanne minnekanalene kan være svært nyttig, særlig for radioamatører som da på en svært enkelt måte kan sjekke om det er mulig å oppnå en direkte kontakt.

 

Søke og scanner hastighet:

Først et par definisjoner:

Med søking mener jeg når mottakeren søker opp eller ned i frekvens til den finner en stasjon.

Med scanning mener jeg når mottakeren søker på frekvenser som er lagret i minnet.

Mange scanner entusiaster er fanatisk opptatte av hvor mange kanaler scanneren kan søke over per sekund. Dessverre er de ofte ikke klar over at en av de viktigste faktorene for at en scannende radiomottaker skal være hurtig og plukke opp stasjoner er at inngangskretsløpene kan følge med. På mange scannere med høye scanning hastigheter kan ikke inngangskretsløpene følge med CPU'en og dette resulterer i at mottakeren blir mindre følsom enn hva den er når mottakeren er innstilt til en fast frekvens.  Hastighetene jeg målte på YAESU VR-5000 var:

Radio   Scanning av minne: Søking på frekvens:
YAESU VR-5000:  18 ch/sek  16 ch/sek

 

Voice Synthesizer Unit FVS-1A

På YAESU VR-5000 kan man ettermontere
en stemme synthesizer, når den er montert
annonseres frekvensen når man trykker
på "V/DIM" knappen. V'en på denne knappen 
er sort, så den er vanskelig å se, dersom 
man installerer stemme synthesizeren kan det 
kanskje være en god ide å påføre litt hvit lakk 
(F.eks. Blanco) på V'en for å gjøre "V" tydeligere
 og lettere å se.

 

Digital Voice Recorder DVS-4

På YAESU VR-5000 kan man ettermontere en digital opptaker, med den kan man oppta en snutt på max. 16 sekunder, eller eventuelt 2 snutter på max. 8 sekunder hver.

Etterpå kan man avspille opptaket eller opptakene og for eksempel overføre disse til en kassettspiller eller lignende.

Den digitale opptakeren kan være et nyttig hjelpemiddel i jakten på å identifisere en DX stasjon når man lærer seg å bruke opptakeren.

 

Konklusjon:

YAESU VR-5000 er den morsomste mottakeren jeg har vært brukt på lenge, ikke fordi det er den beste mottakeren jeg har vært borti, for det er det nemlig ikke, men fordi man YAESU VR-5000 inviterer brukeren til en mer aktiv lyttestil. Sist gang jeg hadde det så gøy med en ny mottaker var da jeg fikk min første ”ordentlige” kortbølge mottaker, nemlig en KENWOOD R-2000 som jeg kjøpte brukt fra Permo. Den gang ble dagene altfor korte, og kvelden og natta forsvant som dugg for solen. Det samme skjedde nå også, foran YAESU VR-5000 forsvant timene fort mens man satt og utforsket det nye ”radiouniverset” som åpenbarte seg.

La det være sagt med engang, for prisen på under 8000 kroner er YAESU VR-5000 en god mottaker med tanke på det frekvensområdet mottakeren kan ta inn. Yteevnen under 1.8 MHz var skuffende, men til gjengjeld var yteevnen over 1 GHz absolutt i særklasse. På HF merker man hurtig at mottageren ikke er i samme klasse som dedikerte HF mottakere, men YAESU VR-5000 er likevel i stand til å overraske med god DX.

For DX’eren kan jeg anbefale YAESU VR-5000 som en mottaker nr. 2 til å ha ved siden av ”DX-maskinen” for de som ønsker å lytte litt til hva som skjer på høyere frekvenser enn HF, eller som ønsker en ekstra mottaker til HF. Muligheten for FM DXing må heller ikke glemmes. Med sin lille størrelse kan YAESU VR-5000 være et greit alternativ når man skal ut å reise eller skal på en DXpedisjon. Også for radioamatøren er YAESU VR-5000 en god nr. 2 radio siden den dekker alle radioamatørbåndene mellom 135,7 kHz og 2450 MHz. For skanner entusiasten vil YAESU VR-5000 være en fin par hest sammen med en skanner som for eksempel UNIDEN UBC 780 XLT, for skanner entusiasten kan YAESU VR-5000 by på akseptabel yteevne på HF og mulighet for SSB mottak, samt et meget stort frekvensområde.

Jeg vil ikke anbefale nybegynnere å kjøpe seg en YAESU VR-5000. Det er svært lett å bli skuffet når man oppdager at den nye og kjempedyre mottakeren man akkurat har fått seg, ikke tar imot det lokale Politiet noe bedre enn den billige politiscanneren man hadde fra før. For å få mest mulig ut av en mottaker som YAESU VR-5000 er det tvingende nødvendig at man har litt kunnskaper om radio, antenner og utbredelsesforhold. Er du nybegynner er det ingen grunn til å fortvile, på internett adressen http://www.romteknologi.no/ finnes det en enkel og lettlest lærebok på norsk som tar for seg de grunnlegende prinsippene innenfor radio og kommunikasjonsteknologi.

Helt til slutt: En stor takk til PERMO ELECTRONICS A/S (Tlf: 69 39 73 11) i Fredrikstad som lot meg få låne en av deres YAESU VR-5000, uten Permo's velvilje hadde ikke denne testen vært mulig. Dessverre for Permo fikk de aldri sin YAESU VR-5000 tilbake, da jeg kjøpte test eksemplaret!

Jeg har testet YAESU VR-5000 uavhengig av Permo Electronics A/S og YAESU INC. Jeg har ingen økonomiske interesser i noen av selskapene og har heller ikke mottatt betaling av noen form for å gjøre denne testen, eller for å gi YAESU VR-5000 positiv eller negativ omtale.

 

 

YAESU VR-5000
ble anmeldt av:

 

Martin Storli

LA8OKA

arcticpeak@yahoo.no

Har du noen spørsmål eller kommentarer er det bare å sende en E-mail.

Du kan også ta en kikk på min hjemmeside: 

ARCTICPEAK 

Der kommer det hele tiden nytt stoff om radio og antenner.

Denne testen har også stått på trykk i DX-News Nr. 4 2003.

 

 

 

Nyttige linker om YAESU VR-5000:

YAESU VR-5000

http://www.yaesu.co.uk/amateur/
receivers/vr5000/vr5000.htm

Manualen til YAESU VR-5000 kan lastes ned fra YAESU sin amerikanske hjemmeside.

http://www.yaesu.com/

Permo
(Butikken som var så hyggelig å låne meg en YAESU VR-5000,
sånn at jeg kunne skrive denne testen.)

http://www.permo.no

G4HFQ programmer for styring av VR-5000

http://www.g4hfq.co.uk/
download.html

YAHOO-brukergruppen for YAESU VR-5000

http://groups.yahoo.com/
group/YaesuVR-5000/

Mikan Tech: VR-5000 receiver info page.

http://www.bander.com/tech/
english/vr5000.htm

 

Nyttige linker for radioentusiaster:

DX-LISTENERS CLUB
Den norske klubben for 
kortbølge lyttere.
Utgir bladet DX-NEWS

http://www.dxlc.com

World Radio TV Handbook
Kortbølge lytternes "bibel".

http://www.wrth.com

Klingenfuss Publications
Utgir blant annet Super Frequency List på CD-ROM.

http://www.klingenfuss.org/

Norsk Radio Relæ Liga
Den norske foreningen for radioamatører.
Utgir bladet AMATØRRADIO

http://www.nrrl.no

Den Originale ScannerNytt
Norges største nettsted for radio interesserte.
Har blant annet et meget aktivt diskusjonsforum hvor alle sider av radiohobbyen blir livlig diskutert, enten det dreier seg om scanning, amatørradio, kortbølgelytting eller f.eks. antenne bygging.
På denne siden kan man også laste ned en stor norsk frekvensliste som blir jevnlig oppdatert.

http://www.scannernytt.net

 

 

Spesifikasjoner YAESU VR-5000:

(Spesifikasjonene er tatt fra produsentens hjemmeside.)

SPECIFICATIONS

Frequency Range:

0.1 - 2599.99998 MHz

Receiving Modes:

CW/LSB/USB/AM/AM-N/ WAM/FM-N/WFM

Antenna Impedance:

50 Q unbalanced
450 Q unbalanced

Channel Steps: 
Main Band Mode Steps Available

LSB/USB/CW: 20 Hz/I 00 Hz/500 Hz/I kHz/I.5 kHz/5 kHz AM-N/AM/AM-W: 1/5/9/10/20/25/50/100/500 kHz FM-N: 5/6.25/10/12.5/20/25/50/100/500 kHz FM-W: 10/50/100/500 kHz Sub Band: Mode Steps Available
AM: 1/5/9/10/20/25/50/100/500 kHz
FM-N: 5/6.25/10/12.5/20/25/50/100/500 kHz

Memory Channels:

Regular Memories:
2000 Channels 
PS "PreSet" Memories:
5 Channels

Operating Temp. 

-10 °C to + 50 °C

Supply Voltage:

13.5V ±15 % DC

Current Consumption:

0.7 A (@ audio output 1 W)

Audio Output:

At least 1 W @ 8 ohms

Audio Output Impedance:

8 ohms

Case Size:

7.1 "x 2.8"x 8.0" (W x Hx D)
w/o knob
(180 x 70 x 203 mm)

Weight: Approx.

1.9 kg

Sensitivity:

0.2 -0.49998 MHz
SSB/CW
4.8 uV (10dB S/N)
AM
10.8 uV (10dB S/N)
0.5 ~1.79998 MHz:
SSB/CW
1.0 uV (10dB S/N)
AM
4.0 uV (10dB S/N)
1.8 -3.99998 MHz
SSB/CW
0.6 fiV (10dB S/N)
4.0-29.99998 MHz:
SSB/CW
0.3 uV (10dB S/N)
AM
1.1 uV (10dBS/N)
28.0-29.99998 MHz:
FM-N
0.35 uV (12dB SINAD)
30.0 -1999.99998 MHz:
SSB/CW
0.3 uV(10dBS/N)
AM
1.2 uV(10dBS/N)
FM-N
0.45 uV (12dBSINAD)
WFM
1.5 uV (12dB SINAD)
2000.0 -2599.99998 MHz:
SSB/CW
0.5 uV( 10dBS/N)
AM
1.8 uV (10dB S/N)
FM-N
0.8 uV (12dB SINAD)

Conducted Spurious Emissions:

Better than -54 dBM.
Specifications are subject to change without notice.

 

Additional technical specifications provided by Martin LA8OKA:

Main receiver IF filters:

LSB/USB/CW: 2.5 kHz
AM-N: 4.0 kHz
AM: 6 kHz
FM-N/WAM: 15 kHz
WFM: 230 kHz

Additional technical specifications provided by Mika OH5HST:

Main receiver IF's:

1st.  614 MHz  LC filtering
2nd. 45.775 MHz  Crystal filtering
3rd. 10.7 MHz (IF output is taken from here and WFM mode last IF)
         Filtering is ceramic and Crystal!
4rd. 455 kHz Ceramic filters (3 different bandwidth's)

Sub receiver IF's:

1st.  614 MHz (common with main receiver)
2nd. 80.1 MHz LC filters
3rd. 45.05 MHz crystal filters
4rd. 455 kHz ceramic filters (3 different bandwidth's)

Subreceiver also handle's the bandscope.

IF output:

IF output is taken same place as WFM mode circuitry, it's passed thru 3 IF stages and filters, output bandwidth is +/- 100 kHz (-3db width) in the 10.7 MHz frequency range.

 Tilbake til Arcticpeak's radioside!