ARCTICPEAK

~ LA8OKA Martin ~

 

Anmeldelse av TEN-TEC RX-340

Denne anmeldelsen ble siste gang oppdatert 13.05.17 av Martin Storli.

TEN-TEC RX-340 er en mottaker mange DX'ere går rundt og drømmer om, men prislappen på 3995 US$ setter en effektiv stopper for at drømmen blir en realitet for de fleste av oss. Jeg var så heldig å få låne denne mottakeren gjennom DX-Listeners Club sin Radiopool.

Fordi TEN-TEC RX-340 har en helt annen prisklasse enn de andre mottakerne jeg har testet, er den blitt testet betydelig strengere, i denne prisklassen er det vanskeligere å få tilgivelse for dårlig design, enn på mottakere under 10 000 NOK. Jeg håper derfor at leserne skjønner nødvendigheten av at denne mottakeren er testet etter en strengere standard enn de mottakerne som jeg har testet før.

TEN-TEC RX-340 er en svært god mottaker, det er ingen grunn til å legge skjul på dette. Også for HF-mottakere gjelder regelen om at man får hva man betaler, og kjøper man en TEN-TEC RX-340 så betaler man veldig mye (faktisk mer enn hva jeg ga for den forrige bilen min, en Volvo 740 87-modell), og jo, man får veldig mye, men hva får man? Og er det verdt det? Vil man høre noe mer med denne mottakeren?

Det er kanskje også på sin plass å spørre: 
Vil TEN-TEC RX-340 gjøre at man med et vil bli en gutta med logginger av sjeldne LA-stasjoner med navn man ikke kan uttale og som sender fra steder man aldri har hørt om? Går det an å kjøpe denne mottakeren og bli en av landets Hardcore DX'ere, være en av gutta som diskuterer A- og K-indekser og de siste solflekk tall, være en av gutta som vet at R. Huayacocotla på 2390 kHz stenger senderen for natta klokken 01:00 UTC?

For å si det rett ut: Nei, er du ikke en Hardcore DX'er fra før av, nytter det ikke å kjøpe seg til det. For at man skal bli en god DX'er er kunnskap viktigere enn redskapen, først når man har kunnskapen vil man være i stand til å utnytte sin mottaker og sitt antennesystem maksimalt. Dette er grunnen til at enkelte av DX-Listeners Club's medlemmer har logginger gjort med simple reiseradioer som mange av oss andre bare kan drømme om. Vi andre er nødt til å bøye oss i støvet og prøve å erverve oss denne kunnskapen, først da vil det gi mening å investere i en dyr mottaker. 
Det var moralprekenen, nå over til TEN-TEC RX-340.

TEN-TEC RX-340 er en trippelsuper med første mellomfrekvens på 45,455 MHz, andre mellomfrekvens på 455 kHz og tredje mellomfrekvens på 16,666 kHz, i det siste mellomfrekvenstrinnet blir det analoge signalet konvertert til et digitalt signal og prosessert av den digitale signal prosessoren (DSP). DSP'en står for både demodulering og filtrering.

 

Bruksanvisning:

Bruksanvisningen gjør et stort nummer ut av å forklare den tekniske oppbyggingen av mottakeren, og hvor fremragende akkurat TEN-TEC RX-340 er. Sitat:

The TEN-TEC RX-340 is an all-mode general-coverage receiver that delivers millitary-grade performance at off-the-shelf commersial pricing. Powerful digital signal processing (DSP) and over 60,000 lines of intensive code provide a level of performance and flexibility unattainable with conventional analog circuitry.

Akkurat hvor mange linjer som blir brukt i programmeringskoden er vel de færreste opptatt av, det er heller ikke noen god måte å måle ytelse på, en mer intet sigende opplysning skal man vel lete lenge etter.

Først i kapittel 4 begynner den egentlige bruksanvisningen, den er for så vidt grei nok, men jeg hadde forventet noe bedre, og jeg ble hele tiden sittende å undre meg på om jeg virkelig hadde hele bruksanvisningen, eller om jeg bare satt med et utkast til det som skal bli en bruksanvisning engang.

 

Betjening:

Det gledelige med TEN-TEC RX-340 er at den er så lett å betjene at man ikke har så veldig stort behov for bruksanvisningen, av den grunn ble TEN-TEC RX-340 etter kort tid favoritten til min YL. Hun syns den er enklere enn mine andre radioer fordi den har store knapper, er oversiktlig og enkel å finne ut av.

 

Hvordan ble TEN-TEC RX-340 testet?

TEN-TEC RX-340 ble testet på varierende frekvenser og modulasjoner fra under 10 kHz til 30 MHz.

TEN-TEC RX-340 ble sammenlignet med følgende radioer: KENWOOD TS-2000X, KENWOOD R-5000, ICOM IC-M700TY, ICOM IC-PCR1000, YAESU VR-5000. Alle disse radioene unntatt ICOM IC-M700TY, dekker LF, MF og HF båndene, og ICOM IC-PCR1000 har også bra dekning av VLF. ICOM IC-M700TY dekker bare HF. Sammenligningen ble gjort i den hensikt å opprette en slags felles referanse, og for at det skulle bli lettere å avsløre TEN-TEC RX-340's styrker og svakheter. Jeg har ikke hatt anledning til å utføre noen kontrollerte tester med kalibrerte måleinstrumenter, men har kun brukt mine ører som måleinstrumenter. Testen skulle derfor være tilpasset de praktiske forhold så vidt mulig, men selvsagt med de begrensninger som dette medfører.

Følgende antenner ble brukt under testen:
10 kHz - 30 MHz: 42 m random wire antenne med ICOM AT-120 Antennetuner
10 kHz - 30 MHz: 60 m random wire antenne med MLB balun.
8 MHz - 12 MHz: ½ l dipol for 10 MHz.
12 MHz - 16 MHz: ½ l dipol for 14 MHz.
7 MHz - 30 MHz: G5RV wire antenne for 40 m - 10 m.
28 MHz - 30 MHz: Trap dipol for 10 m og 6 m.

 

Tilkoblinger:

TEN-TEC RX-340 har følgende tilkoblinger:

 

Lyd:

Med tanke på prisen på TEN-TEC RX-340 ble jeg litt skuffet av lyden, jeg synes at lyden er litt mer ullen en hva jeg hadde forventet. Lyden blir også forurenset av en konstant hvit støy som hele tiden ligger som et tynt teppe i bakgrunnen. TEN-TEC RX-340 kan ikke spille så forferdelig høyt, men likevel mer enn høyt nok. Mange av DX-News lesere kjenner den gamle sliteren Kenwood R-5000, derfor har jeg valgt å sammenligne med denne. Kenwood R-5000 er kjent for å ha en svært god lyd, og når man sammenligner lyden fra R-5000 med lyden fra TEN-TEC RX-340 blir det straks åpenbart at lyden på Kenwood R-5000 er mye klarere, fyldigere og tydeligere. Lyden på TEN-TEC RX-340 er likevel god nok, man vil ikke gå glipp av verdifull DX på grunn av lyden, men mottakeren blir i lengden en tanke mer slitsom å høre på enn på min gode gamle R-5000. 

Hodetelefonutgangen på TEN-TEC RX-340 er litt spesiell, den har nemlig sin egen volumkontroll som er uavhengig av lydstyrken på høytaleren. Også på hodetelefonutgang er lyden ullen og med litt for mye hvit støy.

 

Frekvensområde og modulasjonsformer:

TEN-TEC RX-340 har et frekvensområde som dekker fra under 10 kHz til 30 MHz.

TEN-TEC RX-340 kan motta følgende modulasjoner: CW, LSB, USB, ISB, AM, Synkron-AM og FM-N. Med andre ord, med TEN-TEC RX-340 kan man motta alt som blir sendt ut på eteren under 30 MHz. Det store utvalget og fleksibiliteten gjør at man kan skreddersy mottakningen til ethvert aktuelt signal som måtte befinne seg under 30 MHz, enten det er digitalt eller analogt. (Dekoding av mange analoge og digitale utsendelser vil kreve eksternt ekstra utstyr. På internett finnes mange programmer man kan benytte for dekoding av disse signalene ved hjelp av en PC med lydkort.)

I ISB (Indepentent Sideband) og Synkron-AM kan man selv velge hvilket sidebånd man vil lytte på ved et enkelt trykk på en knapp. Dersom ønskelig kan man også velge å lytte på begge sidebåndene. Når man benytter seg av dette øker sjansen for å høre svake DX-stasjoner i nærheten av sterke stasjoner betydelig. Synkrondetektoren låser på selv de svakeste signaler, og holder seg låst ut til ca. +/- 200 Hz. Det eneste negative å bemerke om synkrondetektoren er at det kommer en irriterende skrapelyd når synkrondetektoren skifter fra å være låst til ulåst og motsatt. Mulighetene som ISB og Synkron-AM gir, er et av TEN-TEC RX-340's store fortrinn.

I CW kan man justere BFO'en (Beat Frequency Oscillator) i trinn på 5 Hz mellom -8 000 Hz og + 8 000 Hz.

 

Følsomhet:

TEN-TEC RX-340 er veldig følsom, men også et godt eksempel på at selv om man kjøper en Rolls Royce, så får man ikke nødvendigvis den raskeste bilen. Når jeg sammenlignet følsomheten på mottakerne jeg hadde viste det seg svært ofte, og til min store overraskelse at min gamle R-5000 var enerådende når det gjaldt å motta svake stasjoner på kortbølgen. Dette ble jeg mildt sagt veldig overrasket over, men flere tester på flere frekvenser viste den samme trenden hver gang, Kenwood R-5000 var den mest følsomme mottakeren, så var det dødt løp mellom Kenwood TS-2000X og Icom IC-M700TY, og så kom TEN-TEC RX-340. Kenwood TS-2000X har en avansert støyfiltrering og når man brukte denne klarte den å hamle opp med R-5000 på enkelte stasjoner, men måtte se seg slått når støyfiltreringen ble slått av. At to gamle radioer som R-5000 og IC-M700TY med letthet og eleganse kunne hamle opp med de nyere radioene bør være en tankevekker for mange, det viser at det er absolutt ingen grunn til å løpe ned til butikken og kjøpe nytt hver gang det kommer en ny mottaker på markedet. Så selv om TEN-TEC RX-340 er følsom, så er den kanskje ikke følsom nok. Man kan miste verdifull DX med TEN-TEC RX-340 som fint kan høres med Kenwood R-5000. Et eksempel på dette var R. TV Malaysia på 4895.0, om kvelden 18 oktober kom denne inn klart og tydelig på R-5000, på TS-2000X og IC-M700TY var det problemer med å høre den, men på TEN-TEC RX-340 kunne jeg slett ikke høre den.

På mellombølge var TEN-TEC RX-340 følsommere enn TS-2000X og R-5000 (IC-M700TY dekker ikke mellombølge), men en liten modifikasjon på disse gjorde begge disse like følsomme som TEN-TEC RX-340 på mellombølge.

På langbølge derimot er det svært få som kan hamle opp med TEN-TEC RX-340, RX-340 er mindre følsom i frekvensområdet under 500 kHz enn den er på mellombølge og kortbølge, men likevel mye følsommere i dette frekvensområdet en de aller fleste andre mottakere. TEN-TEC RX-340 kan tunes helt ned til 0 Hz, og ser ut til å bevare følsomheten i hvert fall ned til 10-15 kHz, dette sammen med andre finesser bør gjøre denne mottakeren interessant for mange VLF/LF utility DX'ere og NDB jegere.

Den samme antennen ble selvsagt alltid brukt på alle radioene når jeg skulle sammenligne følsomheten mellom dem. Både TEN-TEC RX-340 og Kenwood TS-2000X har en forforsterker man kan slå av eller på, denne var satt PÅ på begge radioene når jeg skulle sammenligne følsomheten. 

 

Overstyring:

Med TEN-TEC RX-340 trenger man ikke å bekymre seg nevneverdig for at inngangstrinnet skal bli overstyrt. Jeg antar at den store testen på dette vil foregå på Tjelta når Jan Alvestad skal låne mottakeren. Plasseringen mellom Rogaland Radio sitt senderanlegg og Kvitsøy kringkaster, begge bare noen titalls kilometer unna, fortoner seg som et skrekkscenario for de aller fleste mottagere og deres inngangstrinn.

 

Speilfrekvens dempning:

Det var ikke mulig for meg å få testet hvor god speilfrekvensdempningen er på noen som helst fornuftig måte, men det er all grunn til å tro at den holder mål på TEN-TEC RX-340.

 

Støy immunitet:

Dagens husholdninger inneholder et stort spekter av potensielle støykilder som f.eks. kjøleskap, lysrør, datamaskiner, TV og dataskjermer, ADSL modem og så videre, listen er lang. Det er derfor nødvendig å beskytte radiomottakeren mot all denne støyen, det gjør man ved å bruke ferritringer på ledninger som er koblet til mottakeren og skjermet koaksialkabel av god kvalitet til antennesignalet. Det lønner seg også å plassere antenna så langt fra huset som praktisk mulig.

Men alt dette nytter dessverre lite dersom støyen kan slippe direkte inn i mottakeren. Det er derfor viktig at mottakeren er bygget på en sånn måte at innmaten til mottakeren er beskyttet mot støy fra omgivelsene. Bildene under viser hvordan man bygger en slik mottaker!

For ordens skyld vil jeg berolige Formannen med at bildene ikke er av mottakeren til DX-Listeners Club.

TEN-TEC RX-340: Bildet viser innsiden av mottakeren sett ovenfra og baksiden av frontpanelet.

 

TEN-TEC RX-340: Bildet viser innsiden av mottakeren sett nedenfra.

TEN-TEC RX-340 er særdeles velkonstruert og det er overhode ingen problemer med innslag av støy i mottakeren. TEN-TEC RX-340 er et eksempel på godt gammeldags kvalitetshåndverk anvendt på moderne teknologi. Slik skal det gjøres!

Det er viktig å merke seg at TEN-TEC RX-340 er like følsom for støy som kommer inn via antenneinngangen som alle andre mottakere, det eneste som hjelper mot dette er at man plasserer antennene så langt fra støykilder (les; huset) som mulig og benytter skjermet koakialkabel fra antennen til mottakeren.

For å dempe tenningstøy og lignende er TEN-TEC RX-340 utstyrt med en 10 trinns Noise Blanker.

 

Selektivitet og Digital Signal Processing:

Selektiviteten på TEN-TEC RX-340 en drøm, man kan justere båndbredden på mellomfrekvensfilteret i trinn fra 100 Hz til 16 000 Hz i de fleste mode. Unntakene er i Synkron-AM der smaleste båndbredde er 4 000 Hz og ISB som har en fast båndbredde på 3 200 Hz. Flankene på det digitale filteret er super steile, og det er absolutt ingenting som kan høres utenfor passbåndet.

TEN-TEC RX-340 har Pass Band Tuning (PBT) slik at man kan justere passbåndet i trinn på 5 Hz fra - 2 000 Hz til + 2 000 Hz.

TEN-TEC RX-340 har et Notch filter man kan justere i trinn på 5 Hz fra - 2 000 Hz til + 2 000 Hz. Dessverre har ikke TEN-TEC RX-340 Auto Notch, noe som burde være en small sak å få til i en mottaker til denne prisen.

Det jeg savner mest på TEN-TEC RX-340 er at TEN-TEC ikke har utnyttet DSP'en bedre til å lage noen form for aktiv støydempning, jeg har slike muligheter på min KENWOOD TS-2000X og det kan noen ganger være veldig effektivt for å øke lesbarheten.

 

Tuning:

TEN-TEC RX-340 kan man tune i trinn på 1 Hz fra 0 Hz til 30 000 000 Hz. Man kan velge følgende tuningsteg: 1 Hz, 10 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 100 kHz og 1 MHz. Den observante MW-DX'er har nok allerede lagt merke til at muligheten for 9 kHz steg mangler, dette er et savn. Det finnes heller ikke mulighet for programmerbare tuningsteg.

Man tuner TEN-TEC RX-340 med et stort og solid tuninghjul. Det er ikke mye man kan utsette på tuninghjulet. Man har mulighet for å stille inn hvor tungt hjulet skal være å dreie rundt, med den innerste ringen på tuninghjulet er veldig glatt, så det å stille inn dette kan være litt vanskelig. Vinkelen mellom hånden og tuninghjulet blir også litt feil under betjening fordi hjulet sitter litt for lavt på mottakeren, men som jeg før har vært inne på, ergonomi er for pyser, så for en knall hard DX'er er dette er en bagatell.

Man kan også tune TEN-TEC RX-340 ved hjelp av to piltaster på tastaturet, dette er svært anvendelig når man skal steppe raskt over et bånd for å sjekke forholdene.

Ved hjelp av tastaturet kan man raskt hoppe til ønsket frekvens ved å taste inn frekvensen i kiloHertz eller MegaHertz.

 

Minne og programmering:

TEN-TEC RX-340 har 200 minner man kan programmere, for de fleste DX'ere er dette nok, men dette kan bli i knappeste laget for ivrige BC-lyttere som interesserer seg mer for å lytte til et bestemt radioprogram enn å søke over båndene for å finne en eller annen sjelden DX-stasjon.

TEN-TEC RX-340 et hurtig minne i form av noe TEN-TEC kaller SCRATCH PAD.

TEN-TEC RX-340 kan styres fra en PC, men dette fikk jeg ikke anledning til å prøve.

 

Litt generelt:

Det jeg savner mest på TEN-TEC RX-340 er at den ikke har en dobbel VFO, dette har de fleste andre radioene mine, og er en av de funksjonene jeg bruker mest når jeg søker over båndene.

På AGC'en til TEN-TEC RX-340 kan man justere alle parametre, og tilpasse denne til et hvilket som helst digitalt signal og personlig smak.

TEN-TEC RX-340 har noe TEN-TEC kaller "Manual gain", dette er det samme som de fleste andre produsenter kaller for RF gain, og gjør det mulig å manuelt justere forsterkningen i mottakerens mellomfrekvenstrinn. Dette er et stort hjelpemiddel for å lokke frem radiostasjoner som ligger gjemt i et mylder av andre stasjoner og signaler.

 

Konklusjon:

TEN-TEC RX-340 har egentlig ikke så utrolig mange funksjoner, men de funksjonene som TEN-TEC RX-340 har, er godt gjennomtenkte og både avanserte og svært fleksible. At TEN-TEC RX-340 er så enkel i bruk gjør at alle som har vært borti kortbølgelytting før kun vil bruke sekunder på å forstå hvordan man bruker de mest elementære funksjonene. De mer avanserte funksjonene blir man selvsagt nødt til å kikke i bruksanvisningen for å forstå, og det er på dette punktet at bruksanvisningen også er dårlig. Bruksanvisningen har detaljerte forklaringer av den tekniske oppbygningen, men feiler med å forklare det elementære om hva man kan eller skal bruke akkurat den funksjonen til.

I praktisk bruk er TEN-TEC RX-340 en drøm å bruke, det er bare å taste inn ønsket frekvens, velge ønsket mode og stille inn passende båndbredde, og det er det hele.

Det hadde vært ønskelig at TEN-TEC RX-340 hadde vært følsommere, og selv om man til en viss grad kan kompensere for manglende følsomhet ved å bruke antenner med større forsterkning, er det ikke alltid nok.

Om selektiviteten til TEN-TEC RX-340 er det bare en ting å si, den er helt i særklasse, men jeg skulle ønske at man hadde større fleksibilitet i måten å velge den på, man kan kun justere båndbredden i den øverste enden, og ikke både den øverste og nederste enden slik som jeg for eksempel kan gjøre på min Kenwood TS-2000X. Men heldigvis har mottakeren Pass Band Tuning, og med den kan man flytte passbåndet opp og ned i frekvens. Det er faktisk mange som foretrekker denne måten istedet for måten det blir gjort på i TS-2000X. Grunnen til det er at dette ligner måten man gjør dette på i tradisjonelle mottakere med analoge filtre.

Og så til spørsmålet mange gjerne vil ha svar på: Er TEN-TEC RX-340 verdt pengene?
Til det er jeg nødt til å si nei, med mindre man har helt spesielle behov, vil man kunne høre like mye, eller mer med mottakere til under halve prisen som f.eks. JRC NRD-545, AOR AR7030 eller ICOM IC-R75 og bruke resten av pengene til en kraftig oppjustering av antenneparken og blomster til kona.

(Tro meg: Blomster til kona mer enn fordobler sjansene for å høre DX!)

 

 

TEN-TEC RX-340
ble anmeldt av:

 

Martin Storli

LA8OKA

arcticpeak@yahoo.no

Har du noen spørsmål eller kommentarer er det bare å sende en E-mail.

Du kan også ta en kikk på min hjemmeside: 

ARCTICPEAK 

Der kommer det hele tiden nytt stoff om radio og antenner.

Denne testen har også stått på trykk i DX-News Nr. X 2003.

 

 

 

Nyttige linker om TEN-TEC RX-340:

TEN-TEC RX-340

http://www.tentec.com/rx340.htm

 

Spesifikasjoner TEN-TEC RX-340:

(Spesifikasjonene er tatt fra produsentens hjemmeside.)

RX-340 SPECIFICATIONS

FREQUENCY COVERAGE: 50kHz - 30 MHz at typical sensitivity. Tunable down to 0 MHz with degraded performance (see Sensitivity tables) MODE: USB, LSB, ISB, CW, AM, Synchronous AM, FM; all standard.

TUNING RESOLUTION: 1 Hz steps.

FREQUENCY STABILITY: using built-in TCVCXO, provides +/-1 PPM over entire operating range 0 - 50 degrees C.

ACCURACY: All internal oscillators are locked to either internal or external frequency standard.

EXTERNAL FREQUENCY REFERENCE: 1, 2, 5, or 10 MHz ( +/- 1 PPM, 200 mv p-p into high impedance load). Receiver automatically switches to this reference upon application, at power up or after any serial link activity.

SPURIOUS RESPONSES: All spurious less than -119 dBm equivalent input - preamp on.

IMAGE REJECTION: 90 dB typical, 80 dB minimum

BFO: Tunable in CW mode only, +/- 8 kHz. Tuning in 10 Hz steps. Fixed frequency in SSB/ISB, disabled in AM and FM.

SYNTHESIZER LOCK TIME: 10 msec typical

ANTENNA INPUT : 50 ohm, unbalanced, BNC connector. 2.5:1 VSWR max @ receiver's tuned frequency.

SELECTIVITY : 57 bandwidths selectable from .1 kHz - 16.0 kHz. Shape factor 1.5:1 or better. (6 to 60 dB) Bandwidth is fixed at 3.2 kHz in ISB mode, and at 4 kHz - 16 kHz in SAM mode. Minimum bandwidth is 600 Hz in FM mode.

GROUP DELAY : no more than .1 ms variation over passband of 300 Hz to 3050 Hz.

ULTIMATE REJECTION: 70 dB minimum regardless of filter selected. L.O.

PHASE NOISE: -120 dBc/Hz @ 20 kHz offset typical, -110 dBc/Hz maximum.

IF REJECTION: 90 dB typical, 80 dB minimum.

MEMORIES: 100 memory store and recall.

OPERATING TEMPERATURE RANGE : 0 - 50 degrees C @ full specification. -10 to 60 degrees C with degraded performance.

SENSITIVITY:                                                                                           

     

(PREAMP OFF)

(PREAMP ON)

Mode BW SINAD Typical
dBm/uV
Min
dBm/uV
Typical
dBm/uV
Min
dBm/uV
AM (50% mod @400 Hz) 6.0 kHz 10 dB -103/1.6 -101/2.0 -112/.56 -108/.9
FM (6 kHz dev @ 1 kHz mod) 16.0 kHz 16 dB -102/1.8 -100/2.2 -108/.9 -104/1.4
USB/LSB/ISB 3.2 kHz 10 dB -112/.6 -107/.7 -119/.25 -115/.4
CW .3 kHz 16 dB -116/.35 -114/.45 -124/.14 -120/.22

SENSITIVITY: LOW FREQUENCY RANGE (PREAMP OFF)

Mode

Frequency

Typical
dBm

CW @ 300 Hz BW
SINAD - 16 dB
>500 kHz -116 dBm/.35 uV
100 kHz -115 dBm/.4 uV
 50 kHz -114 dBm/.45 uV
 20 kHz -107 dBm/1 uV
 15 kHz -104 dBm/1.4 uV
 10 kHz  -94 dBm/4.5 uV
   5 kHz  -82 dBm/18 uV

DYNAMIC RANGE:  

Mode

Noise Figure (dB)
Typ          Min

3rd Order Intercept (dBm)
Typ          Min

10 dB PREAMP ON  10            14  20            15
PREAMP OFF 17            19  30            25
15 dB ATTEN 32            34 45            40

2nd ORDER INTERCEPT: 75 dBm typical, 60 minimum.

WIDEBAND OUTPUT, 1ST MIXER: 45.455 MHz center frequency

IF OUTPUT, POST DSP: 455 kHz center frequency, bandwidth determined by filter selection

SIGNAL MONITOR OUTPUT, DELAYED AGC: 455 kHz, 16 kHz bandwidth, AGC delayed 40 dB

SIGNAL MONITOR OUTPUT, 2ND MIXER, NO AGC: 455 kHz, 16 kHz bandwidth

AGC: Fast, medium, Slow, Programmable. Manual gain setting is provided in all four modes, adjustable over 120 dB range. DUMP feature provided in all modes.

MODE ATTACK (dB/ms) HANG (sec) DECAY (dB/sec.)
FAST 0.8 0 1200
MEDIUM 0.8 0 100
SLOW 0.8 0 25
PROGRAMMABLE 0.01-1.0 0.01-99.9 0.01-99.9
 

AUDIO LINE OUTPUT: 0 dBm (+/- 3 dBm) Two 600 ohm outputs (one for each sideband in ISB mode ) to DB-15 connector, ungrounded center tap. In all other modes, signal is mono. Terminals may be grounded or shorted together without damage. Two additional mono outputs are provided, one AC coupled, one DC coupled.

HEADPHONE OUTPUT: 1/4" stereo phone jack. Stereo in ISB mode, switchable to LSB, USB or both. Mono in all other modes. 10 mw maximum into 600 ohms. Front panel volume control.

DIGITAL DATA OUTPUT: Provides post DSP IF and audio information in both serial and parallel data streams.

POWER REQUIREMENTS: 90-264 VAC, 48-440 Hz @ 30 watts nominal. Removable six foot line cord included.

DIMENSIONS: 5.25"H x 19"W (3U). Chassis depth 12.5" ( including front panel knobs, handles and rear panel connectors ).

WEIGHT: 12.5 lbs.

ADDITIONAL FEATURES:

Squelch: all mode

Passband Tuning: +/- 2 kHz in USB, LSB and CW

Mute: for use in transmit/receive applications, mutes audio and IF outputs. (revised 3/6/00)

 

Nyttige linker for radioentusiaster:

DX-LISTENERS CLUB
Den norske klubben for 
kortbølge lyttere.
Utgir bladet DX-NEWS

http://www.dxlc.com

World Radio TV Handbook
Kortbølge lytternes "bibel".

http://www.wrth.com

Klingenfuss Publications
Utgir blant annet Super Frequency List på CD-ROM.

http://www.klingenfuss.org/

Norsk Radio Relæ Liga
Den norske foreningen for radioamatører.
Utgir bladet AMATØRRADIO

http://www.nrrl.no

Den Originale ScannerNytt
Norges største nettsted for radiointerreserte.
Har blant annet et meget aktivt diskusjonsforum hvor alle sider av radiohobbyen blir livlig diskutert.

http://www.scannernytt.net

 

Tilbake til RADIO SIDEN!!