ARCTICPEAK

~ LA8OKA Martin ~

Satellittbilder av Grønland og Scandinavia
Satellite pictures of Greenland and Scandinavia.

Klikk på bildene for å se et større bilde.
De nyeste bildene er nederst på siden.
Click on the pictures to view a larger picture.
The newest pictures are at the bottom of the page.

Nesten hele Grønland skyfritt!
Bildet er tatt 3 april 2002 med NOAA-14.
Picture of Greenland from NOAA 14 3 April 2002.

 

Bilde tatt av satellitten NOAA-15 den 9 Aug. 2002.
Oppe i høyre hjørne kan man se litt av Nordland og Lofoten.
A picture of Greenland taken by the satellite NOAA-15 9 August 2002.

 

Et annet bilde tatt av NOAA-15 den 9 Aug. 2002
Another picture of Greenland taken by the satellite NOAA-15 9 August 2002.

 

Bilde tatt med den russiske satellitten MET 3/5 9 Aug. 2002.
A picture taken by the russian satellite Met 3/5 9 August 2002.

 

Bilde tatt med den russiske satellitten MET 3/5 10 Aug. 2002.
A picture taken by the russian satellite Met 3/5 10 August 2002.

 

Bilde tatt av satelliten NOAA-17 den 18 feb. 2003.
A picture of Europe and Scandinavia taken by the satellite NOAA-17 on the 18 February 2003.

 

Bilde tatt av satellitten NOAA-17 den 23 feb. 2003.
A picture of Europe and Scandinavia taken by the satellite NOAA-17 on the 23 February 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på bilde mottatt med bred båndbredde
fra den amerikanske satellitten NOAA 17 kl 10:21 UTC 3 Nov. 2003.
Mottaker: Yaesu VR-5000  Mode: WFM  Båndbredde: 230 kHz
An example of a picture received with wide bandwith
from the american satellite NOAA 17  10:21 UTC 3 Nov. 2003.
Receiver: Yaesu VR-5000  Mode: WFM  Bandwith: 230 kHz

 

Eksempel på bilde mottatt med smal båndbredde
fra den amerikanske satellitten NOAA 17 kl 09:59 UTC 4 Nov. 2003.
Mottaker: Kenwood R-5000  Mode:  FM Båndbredde: 12 kHz
An example of a picture received with narrow bandwith
from the american satellite NOAA 17  09:59 UTC 4 Nov. 2003.
Receiver: Kenwood R-5000  Mode: FM  Bandwith: 12 kHz

 

Eksempel på bilde mottatt med smal båndbredde
fra den amerikanske satellitten NOAA 17 kl 09:34 UTC 5 Nov. 2003.
Mottaker: Icom IC-706MKIIG  Mode:  FM Båndbredde: 12 kHz
An example of a picture received with narrow bandwith
from the american satellite NOAA 17  09:34 UTC 5 Nov. 2003.
Receiver: Icom IC-706MKIIG  Mode: FM  Bandwith: 12 kHz

 

Tilbake til ARCTICPEAK's værsatellittside

Back to Articpeak

Denne siden ble sist oppdatert 13.05.17