ARCTICPEAK

~ LA8OKA Martin ~

SCANNER Antenne for VHF og UHF.

Det selges mange såkalte "SCANNER Antenner".
Felles for de fleste av disse er at de oppgir dekning over store frekvensområder, ofte mye større frekvensområder enn det som er fysisk mulig å få til.
I utgangspunktet vil enhver gjenstand av metall kunne fungere som en antenne, og alle antenner vil i utgangspunktet være i stand til å motta alle frekvenser. Men det er store forskjeller i hvor godt antenner er i stand til å motta de forskjellige frekvensene.
Når man måler frekvensområdet til antenner kan man gjøre dette på to forskjellige måter, den ene måten er å anta at antenne er en senderantenne, og måle hvilke frekvenser som er innenfor SWR 2.0 eller mindre i forhold til 50 ohm. Den andre måten er å måle forsterkningen på antennen på senterfrekvensen, og så måle hvilke frekvenser som ligger innenfor en dempning på 3 dB.
Den siste måten er mest hensiktsmessig når man skal måle på antenner for mottakning.
Antenner vil som regel ha andre frekvensområder utenom senterfrekvensen hvor de kan ha større eller like stor forsterkning som på senterfrekvensen.

Antennen ovenfor er en enkel antenne som kan settes sammen av litt lampettledning, en BNC kontakt, et kosteskaft, strips og litt elektrotape.
Har man lyst til å gjøre antennen mer værbestandig kan man tre lampettledningen inn i et plastrør og lime igjen endene ved hjelp av limpistol eller lignende. En annen måte å gjøre antennen mer værbestandig på er å tre en krympestrømpe over.
Dersom man vil gjøre antennen mer bredbåndet kan man lage den av metallrør.
Lampettledningene kappes med de lengdene som er angitt på tegningen ovenfor. I de første 16 cm er det benyttet vanlig lampettledning med 2 ledere, ved 16 cm kapper man den ene lederen og viderefører den andre lederen til 43 cm. På den ytterste delen av lampettledningen (det som er mellom 16 cm og 41 cm) fjerner man den lederen man har kappet og ytterkappen til lampettledningen. Det er ikke nødvendig å fjerne isolasjonen på ledningene på andre steder enn i endene som skal loddes. Begge lederne i hver lampettledningen loddes til BNC kontakten, slik som vist på tegningen under. Man kan godt lodde en koaksialkabel direkte til lampettledningene i stedet for å bruke en BNC kontakt. BNC kontaktens eneste hensikt er å gjøre det enkelt å skifte antennekabel.

Denne scannerantennen består av to dipolantenner med senterfrekvensene 165,7 MHz og 445,3 MHz. Dersom man ønsker å lage antennen for andre senterfrekvenser kan man selv regne ut lengden på antennen ved å bruke denne formelen:


L = Totallengden på dipolen.

Scannerantennen er beregnet på mottak av de mest populære frekvensområdene på det øvre VHF båndet (160-174 MHz) og det nedre UHF båndet (440-450 MHz). Antennen fungerer også godt på mottak av fly på VHF (118-137 MHz), Maritim VHF, radioamatørenes 2 m og 70 cm bånd og rundt 410 MHz. Antennen er bygget uten noen form for SWR tilpassning for å forenkle byggingen og må derfor ikke benyttes til sending.

Nedenfor er det et par bilder som viser hvordan Tarjei Lundarvollen har bygget sin versjon av denne antennen. Tarjei har benyttet et ca 20 mm tykt plastrør og plassert antennen inne i dette, selve antenne har han laget av vanlig 6 mm^2 kobberledning. Videre har han loddet koaksen i midten og ført den ned til en SO239 som han har plassert i bunnen av plastrøret.

Dansken Jens Møller har bygd en versjon av denne antennen med aluminiumsrør , den kan dere se her: http://www.dkscan.dk/aluantenne/


Foto © Tarjei Lundarvollen
Antennen før den blir plassert inne i plastrøret.

 


Foto © Tarjei Lundarvollen
Den ferdige antennen.

 

Tilbake til radio siden.

Denne siden ble sist oppdatert  13.05.17